Dyadická vývojová psychoterapie – terapie poruchy citového pouta

Dyadická vývojová psychoterapie – terapie poruchy citového pouta

PhDr. Jana Kovařovicová, psycholog, terapeut a lektor, ATTA

Cílem terapie je znovuobnovení schopnosti dítěte vstupovat do blízkých a bezpečných vztahů, tj. léčení attachmentu.

DDP je rodinnou terapií. Pěstouni a adoptivní rodiče se stávají nedílnou součástí terapeutické práce, společně s terapeutem pomáhají dítěti, aby se cítilo být v bezpečí a znovu začalo věřit lidem okolo sebe, aby porozumělo samo sobě i světu okolo, aby se začalo vnímat jako dobré a láskyhodné a bylo tak schopné přijmout to nejcennější, co mu nabízejí – blízký a bezpečný vztah.

PhDr. Jana Kovařovicová vystudovala psychologii na Filosofické fakultě University Karlovy v Praze. Prošla dvěma dlouhodobými sebezkušenostními psychoterapeutickými výcviky (SUR, PBSP), dále řadou střednědobých terapeutických výcviků (Dyadická vývojová psychoterapie (DDP), Terapie hrou, Filiální terapie) a krátkodobých výcviků (SandTherapy, Somaticexperiencing,  Motivační rozhovory, My Backpack, Komunikační bedna).

Má dlouholetou praxi v oblasti náhradní rodinné péče, pracovala v dětském domově a spolupracuje se řadou provázejících organizací a s MPSV, kde pracuje jako metodik projektu „Specifika péče o děti v NRP“.

www.attachment.cz