CENTRUM EFKO

Metodik – sociální poradce: Jana Rybičková

Telefon: 727 953 166

E-mail:  efko@velkyvuz-sever.cz


TERAPEUTICKÉ KONZULTACE

pro všechny členy rodiny včetně dítěte

Sídlo organizace: Velký vůz Sever, Sloupská 135, Nový Bor

Termíny konzultací dle individuální dohody.

Terapeuti:

Mgr. Martina Dohnalová

Mgr. Blanka Ježková

Mgr. Veronika Lošťáková

Mgr. Ivana Mátlová (PAS)

Mgr. Zdeňka Svobodová


ROZVOJ PSYCHOSOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ DĚTÍ – VÍKENDOVÁ AKCE 

Víkendové akce pro děti formou zážitkové pedagogiky s cílem rozvoje sociálních a komunikačních dovedností dětí ve skupině a objevení/ rozvinutí jejich vlastních schopností. Pobytu se můžou zúčastnit i sourozenci. Z akcí bude rodičům poskytnuta zpětná vazba.

05. – 08.05.2023 Janovice v Podještědí

16. – 19.11.2023 Doubice


Centrum EFKO vzniklo, aby podpořilo rodiny, které se potýkají s duševní nemocí svého dítěte. Může jít o nemoc již diagnostikovanou nebo o abnormální chování dítěte, které si zasluhuje poskytnutí pomoci.

O JAKÉ DĚTI JDE?

  • S poruchami chování a emocí, poruchou aktivity a pozornosti, poruchou školních dovedností, poruchou autistického spektra (formy autismu a Aspergerův syndrom), mentální retardací, strachy a úzkostmi, s psychickými potížemi po prodělané krizi ad.

  • Děti mohou a nemusí být medikovány.

  • Děti se mohou stát klienty centra EFKO bez lékařského potvrzení nemoci.

PRO KOHO JSOU SLUŽBY CENTRA URČENY?

  • Pro rodiče a jejich děti s obtížemi ve věku 3 – 19 let, jejich sourozence, prarodiče, druhy/družky rodičů, náhradní rodiče a další rodinné příslušníky.

  • Služby budou nabízeny zdarma.

JAKÉ SLUŽBY CENTRUM EFKO NABÍZÍ?

  • Dlouhodobé terapie pro všechny členy rodiny včetně dítěte. Terapie je zaměřena na rodinu jako celek a zvládání situací, které zdravotní diagnóza (nebo její projevy) do rodiny přináší.

  • Nácviky sociálních a komunikačních dovedností dítěte ve skupině dětí (2denní víkendové akce se speciálním rozvojovým programem). Akce jsou formou zážitkové pedagogiky s cílem rozvoje sociálních dovedností dětí a objevení/rozvinutí jejich vlastních schopností. Z akcí bude pro rodiče vyhotovena zpětná vazba k jejich dítěti.

  • Výměna zkušeností a kazuistická setkání pro odborníky. Společná setkání se sociálními pracovníky, psychology, psychiatry, učiteli, vychovateli a dalšími, kteří pomáhají dítěti s duševní nemocí (nebo v jejím riziku) a jeho rodině.


Centrum EFKO provozuje nezisková organizace

Velký vůz Sever – poradenské a vzdělávací centrum, z.ú.

Sloupská 135, 473 01 Nový Bor

v rámci projektu Být spolu

Číslo projektu: ZD-MGS1-062

Doba trvání projektu: 1.1.2022 – 31.12.2023

Projekt financován z fondů EHP 2014 – 2021 program zdraví MZČR