Rozbouřené moře moderních technologií a jak proplout společně s dětmi

PŘEDNÁŠKA

Rozbouřené moře moderních technologií a jak proplout společně s dětmi

Moderní technologie je fenomén, který je všude kolem nás. Naše děti v nich vyrůstají, a my jakoby ztrácíme dech a občas nevíme co dělat.

Pojďme se společně podívat na toto téma, co se dá dělat a čemu věnovat pozornost a jak tu být pro naše děti i v tom „druhém“ světě.       


Mgr. Petr Fulier, psychoterapeut, supervizor a lektor. Pracuji v jihočeském Písku v soukromé praxi a tam, kam jsem pozván 🙂

Celý svůj profesní život se věnuji práci s lidmi. Od svého mládí jsem se přes 10 let věnoval volnočasové práci s dětmi a dospívajícími. Poté jsem se několik let pohyboval v business sféře, kde jsem získal řadu praktických i obchodních dovedností. Pohyboval jsem se také v primární prevenci. Následně jsem prošel zkušeností jako rodinný terapeut v nově vznikajícím MTDZ (centrum duševního zdraví pro rodiny). Souběžně s tím jsem otevřel svoji soukromou psychoterapeutickou praxi. A poslední dva roky se věnuji také supervizím v sociální a školní oblasti. Několik let občasně lektoruji různé kurzy pro menší skupiny účastníků.

www.terapie-pisek.cz