Přechodové rituály a jak s nimi zacházet v moderním světě

Přechodové rituály a jak s nimi zacházet v moderním světě

Cesta od dětství k dospělosti byla tradičně lemována přechodovými rituály, které provázely člověka různými změnami v životě. Mnoho kultur hledalo cesty, jak se dostat k dospělosti. Časem na ně lidé ale zapomněli a pak opakovaně nalézali to, co už bylo kdysi dávno objeveno.

Pojďme se podívat a poukázat na to, jak provázet své děti, klienty, přátele významnými životními situacemi, zpřehlednit jim těžké životní momenty a možná tak eliminovat některé krizové situace nebo vypjaté emoce.


Mgr. Filip Hajna, krizový intervent, psychoterapeut a sociální pracovník

Vystudoval obor Sociální pedagogika a VPSPI na Univerzitě J. E. Purkyně. Absolvoval 248hodinový výcvik Komplexní krizové intervence a 810hodinový Psychoterapeutický výcvik ve strategické a systemické kooperační a komunikační psychoterapii a hypnoterapii. V minulosti pracoval v sociálně vyloučené lokalitě s dětmi a mládeží, vedl nízkoprahové zařízení, tvořil a lektoroval programy primární a sekundární prevence. Působil jako vedoucí krizových lůžek, krizové ambulance v krizovém centru, kde pomáhal lidem odrazit se od pomyslného dna a zvládnout svoji obtížnou životní situaci. Nyní pracuje jako ředitel organizace Velký vůz Sever, z. ú. a má vlastní terapeutickou praxi.

www.velkyvuz-sever.cz/sever/lektori/filip-hajna/