Neuro-vývojová stimulace – cvičební program inhibice primárních reflexů pro děti

Neuro-vývojová stimulace – cvičební program inhibice primárních reflexů pro děti

Neuro-vývojová stimulace (NVS) je cvičební program, jehož cílem je inhibovat (rušit) přetrvávající primární reflexy. Primární reflexy (např. Mooruův, tonicko-šíjový reflex a další) jsou pohybové reakce, které nedokážeme kontrolovat svojí vůlí a které by měly v průběhu vývoje dítěte odeznít a být nahrazeny vyspělejšími mozkovými funkcemi. Pokud včas neodezní, mohou v pozdějším věku způsobovat nejrůznější problémy – především specifické poruchy učení, ADHD, ADD, dyspraxii a další. Diagnostika a cvičení neuro-vývojové stimulace je založena na jednoduchých cvicích, které často napodobují pohyb vyvolaný primárními reflexy. Tím dáváme mozku druhou šanci, aby se postupně naučil správně kontrolovat fungování těla. Cvičení probíhá na principu záměrného vyvolávání primárního reflexu. Primární reflexy jsou ovlivnitelné a při záměrném a častém opakování reakce uhasne.  Cvičení je vhodné pro děti od 5 let. Na workshopu nahlédnete do této oblasti a seznámíte se základním principem tohoto cvičení.


Mgr. Alena Skotáková, Ph.D., CETERAS – lektor, Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity, Brno

V CETERAS Brno vedu odborné kurzy Pohybové gramotnosti a inhibice primárních reflexů a nabízím individuální práci zejména s dětmi ale i dospělými – program Neuro-vývojové stimulace.

Vycházím zejména z konceptu Neuro-vývojové stimulace Marji Volemannové, u které jsem absolvovala školení a kurzy. A také z dlouhodobého zkoumání primárních reflexů na FSpS Masarykovy univerzity. Již několik let se věnuji individuální práci s dětmi s různými potížemi – ADHD, specifické poruchy učení, děti s PAS.

Pracuji na Katedře gymnastiky a úpolů Fakulty sportovních studií na MU jako odborný asistent. Zabývám se gymnastikou, tancem, ale také se zaměřuji na osoby s postižením, zejména potom na žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, a to nejen ve výuce, ale také v rámci inovačních a výzkumných projektů.  U svých studentů se snažím o interpretaci pohybu s přesahem, kde vnímám pohyb a tělo jinak, než jen jako nástroj k podání výkonu. Ve zbylém čase se v posledních deseti letech věnuji józe. Všechny mé aktivity propojuje problematika pohybové gramotnosti a inhibice primárních reflexů při potížích zejména u žáků se specifickými poruchami učení.

www.ceteras.cz/neurovyvojova-stimulace/