Moje místo na slunci aneb práce s emocemi

Moje místo na slunci aneb práce s emocemi

Program „Já a já“ je součástí cyklu MOJE MÍSTO NA SLUNCI. Tento workshop je určen všem, které zajímá práce s emocemi – nejen – ve volném čase.
První část je určena pro všechny od 4 do 99 let. Všem účastníkům představí, zopakuje, ukáže … pocity a emoce. Chystanými řízenými aktivitami některé z těchto pocitů a emocí účastníci prožijí a zjistí, že je úplně správné mít vlastní pocit, který může být zcela odlišný od prožitků a pocitů ostatních. Každý z nás vnímá věci jinak. Pro někoho je samota únikem, pro někoho vězením. Pro někoho je strach inspirativní, pro někoho svazující.
Během programu účastníci mohou v bezpečném prostředí pozorovat, jak to mají sami v sobě, co jim dělá radost nebo co je naopak rozesmutní. Různé emoce a různé prožívání je v pořádku. Pořád jsem to JÁ. V tomto programu si každý může uvědomit vlastní jedinečnost a ujasnit si vlastní prožívání.
Vše probíhá formou her, tvořivé dramatiky a aktivním zapojením účastníků. Součástí každého programu je reflexe a relaxace.


Věra Motyčková – hlavní metodik projektu Být spolu – zaměřeného na prevenci duševního zdraví, předsedkyně spolku Motyčkovic klika z.s. – volnočasové neziskové organizace z Liberce

  • předsedkyně spolku Motyčkovic kliky
  • zkušená pedagožka v oblasti pedagogiky a práce s dětmi
  • lektorka kurzů a seminářů pro děti, studenty i pedagogy
  • vedoucí kroužků a hlavní vedoucí táborů
  • metodik a praktik
  • maminka čtyř dětí ( a někdy maminka nejen těch svých)

www.motyckovicklika.cz