Moderní láska: proměna seznamování a vztahů mladých lidí

PŘEDNÁŠKA

Moderní láska: proměna seznamování a vztahů mladých lidí

Láska není jen jedna. Způsob, kterým „děláme“ vztahy, se každou generaci více či méně promění. V rámci prezentace představím tři důležité změny v současném světě seznamování a vztahů. Zaprvé digitalizaci vztahů, od seznamování po přesun vztahové komunikace online. Zadruhé se zaměřím na individualizaci ve vztazích a z ní plynoucí svobodu a nejasnost. A začtvrté představím změny v sexualitě mladých lidí. Vycházím ze soudobého společenskovědního výzkumu a poznání. Změny budu ilustrovat na své terapeutické praxi a zároveň nabídnu tipy, jak poznatky využít v rámci práce s mladými lidmi.


Markéta Šetinová, psychoterapeutka a socioložka, Institut Moderní láska

studovala sociologii na Univerzitě v Oxfordu a nyní pokračuje s výzkumem na Univerzitě Karlově, kde se zaměřuje na proměnu partnerských vztahů v dnešní době. Je absolventkou systemického psychoterapeutického výcviku a ve své praxi se dlouhodobě věnuje individuální práci především se singles a s lidmi na začátku vztahu.

www.institutmodernilaska.cz