Maladaptivní schémata a korektivní emoční zkušenost v psychoterapii

PŘEDNÁŠKA

Maladaptivní schémata a korektivní emoční zkušenost v psychoterapii

Emoční zranění a nenaplnění našich základních vývojových potřeb v dětství mohou vést ke vzniku maladaptivních emočních schémat a následně i celé řady psychopatologických symptomů. Příspěvek stručně nastíní, jak vznikají negativní jádrová přesvědčení a jádrové pocity existenciálního strachu, studu a osamělosti. Představí fenomenologický model maladaptivních schémat a popíše čtyři typy zraněného Já. Následně pak naznačí, jak lze prostřednictvím rozvíjení všímavosti a soucitu k sobě maladaptivní schémata léčit a transformovat. Popíše, jak lze v psychoterapii klientovi zprostředkovat korektivní emoční zkušenost a iniciovat proces rekonsolidace paměti. Nabídne pak posluchačům originální transdiagnostický model psychoterapeutické změny a bude výzvou k zamyšlení se nad významem všímavosti a soucitu k sobě v duševním zdraví a nemoci.


PhDr. Jan Benda, Ph.D. psycholog a terapeut.

Provozuje soukromou praxi v Ústí nad Labem. Vystudoval psychologii na FF UK v Praze. Prošel tréninkem satiterapie, Pesso terapie (PBSP), terapie zaměřené na emoce (EFT), terapie zaměřené na soucit (CFT) a řadou dalších kurzů. Dlouhodobě se věnuje především využívání všímavosti a soucitu se sebou v psychoterapii a seberozvoji, ale i v managementu a leadershipu. Rád cestuje do jihovýchodní Asie. Nějakou dobu žil i jako buddhistický mnich na Srí Lance. Spravuje stránku mindfulness.cz. Je autorem knihy Všímavost a soucit se sebou: Proměna emocí v psychoterapii.

www.jan-benda.com