Krize hravě: Hrou to začíná, ale nekončí

Krize hravě: Hrou to začíná, ale nekončí

Cesta k dospělosti, aneb naše představy o tom, co je „dospělé“.  Pohled dospělosti na dětství a dospívání se často pohybuje na ose od shovívavosti ke kritičnosti. Při bližším pohledu má však každé období svá pozitiva a negativa. Přijďte si připomenout hravost, lehkost a křehkost dětství, přijďte opustit bezpečný přístav dospělosti a vydejte se do bouřlivých vod dospívání.  Naučte se vnímat své tělo, naslouchat svému srdci a reflektovat své myšlenky hravou formou.


Mgr. Martina Dohnalová, krizový intervent, poradce, lektor

Již během studia na vysoké škole jsem pracovala jako lektorka komunikačních dovedností. Po škole jsem nastoupila jako vedoucí krizových lůžek a krizový pracovník v krizovém centru. Nyní se věnuji problematice vztahového, manželského a rodinného poradenství. V rámci svých časových možností působím i jako lektor pro děti a dospělé. Inspiruje mne práce s lidmi, věřím v sílu a ducha člověka. Ráda se učím novým věcem a mám ráda pestrost při práci.

www.velkyvuz-sever.cz/sever/lektori/martina-dohnalova/