„Když se zdá, že zbývá už jen jediná cesta“ – sebevražedné chování u dětí a mládeže

Když se zdá, že zbývá už jen jediná cesta – sebevražedné chování u dětí a mládeže

Sebevražda je v České republice druhou nejčastější příčinou úmrtí dětí a adolescentů. Výskyt tohoto fenoménu má stoupající tendenci, což je velmi znepokojivé.  Jaké jsou varovné signály? Kdo je ohrožený? Jaké jsou vlastně vhodné a nevhodné intervence? Pojďme si společně zodpovědět tyto otázky, abychom dokázali účinně pomoci. Zaměříme se také na vlastní postoje a předsudky, které k sebevraždě zaujímáme, a budeme s nimi pracovat tak, aby účinnou pomoc nebrzdily.


Mgr. Lenka Ottová, krizový intervent (Linka bezpečí – Rodičovská linka), terapeut v soukromé praxi a lektor

Mnoho let pracuji na pozici intervizora a konzultanta krizové linky určené všem, kterých se týká téma „zdraví v ohrožení“. Zároveň pracuji na Lince bezpečí jako lektor (např. akreditovaného výcviku chatové krizové intervenci). Jako lektor působím i na školách, ve firmách a všude tam, kde je třeba zvládat krizovou komunikaci.

www.krizove-poradenstvi-hypnoza-motivace-praha.webnode.cz

www.velkyvuz-sever.cz/sever/lektori/lenka-ottova/