„Když pocity bolí“ – sebepoškozování u dětí a dopívajících

KDYŽ POCITY BOLÍ – sebepoškozování u dětí a dopívajících

Jaké jsou rizikové faktory a spouštěče sebepoškozování? Může jím být ohrožen každý? Jaké jsou naše postoje k němu? A proč je vlastně sebepoškozování tak nebezpečné? Faktem je, že sebepoškozování opravdu přináší úlevu a vzniká tak na něm závislost. Roztáčí se bludný kruh závislosti – nepříjemné pocity, bažení po sebepoškození, neúspěšná snaha sebepoškození odvrátit, akt sebepoškození s pocity úlevy, nástup pocitů viny a selhání. Je důležité pochopit mechanismus, který sebepoškozování udržuje, protože v něm je zároveň klíč, jak tento bludný kruh zastavit. Pokud se chcete podívat na narůstající fenomén sebepoškozování nejen teoreticky, ale hlavně zážitkově a osvojit si tak postupy, které mohou pomáhat ven z bludného kruhu, je tento workshop pro Vás.  Odnesete si také přehledný „kapsář“ úlevových metod a naučíte se s těmito metodami pracovat.


Mgr. Lenka Ottová, krizový intervent (Linka bezpečí – Rodičovská linka), terapeut v soukromé praxi a lektor

Mnoho let pracuji na pozici intervizora a konzultanta krizové linky určené všem, kterých se týká téma „zdraví v ohrožení“. Zároveň pracuji na Lince bezpečí jako lektor (např. akreditovaného výcviku chatové krizové intervenci). Jako lektor působím i na školách, ve firmách a všude tam, kde je třeba zvládat krizovou komunikaci.

www.krizove-poradenstvi-hypnoza-motivace-praha.webnode.cz

www.velkyvuz-sever.cz/sever/lektori/lenka-ottova/