Balík nápadů pro zvládání emocí a stresu u dospívajících

Balík nápadů pro zvládání emocí a stresu u dospívajících

Cílem workshopu je nabídnout účastníkům inspiraci k podpoře dospívajících při práci s emocemi. Vyzkoušíme si cvičení, která nabízí cestu k vědomějšímu vnímání těla a dechu, využívají uvolňující a uklidňující potenciál relaxačních technik. Cvičení podporují kreativní a přijímající zacházení s emočním prožíváním dospívajících. Klasická relaxační, dechová a pohybová cvičení jsme se pokusili zjednodušit a přizpůsobit věkové skupině na míru.

Workshop vychází z projektu Inspiromat – hravé inspirace pro děti i dospělé (www.inspiroedu.cz) a může být inspirací nejen pro práci s dětmi, dospívajícími a jejich rodinami, ale i pro Vaší vlastní psychohygienu.


PhDr. Zdeňka Průchová, psycholožka, SVP Labyrint, Česká Lípa

Vystudovala psychologii na UK Praha, je absolventkou výcviků SUR a libereckého výcviku v rodinné terapii psychosomatických poruch. Podílela se na vzniku Střediska výchovné péče Labyrint v České Lípě, pracuje zde terapeuticky převážně s rodinami a dospívajícími. Je ráda v pohybu, vede lekce jógy pro dospělé.

Propojením psychologie a vědomého pohybu vznikl a stálé se rozvíjí projekt Inspiromat – hravé inspirace pro děti i dospělé. Projekt se snaží inspirovat zájemce k osvojení si jednoduchých relaxačních cvičení, nabízí nástroje pro praktickou psychohygienu a zvládání stresových a emočně náročných situací.

www.inspiroedu.cz

https://www.facebook.com/Inspiromat