Užitečné tipy a nástroje ve výchově dětí

Užitečné tipy a nástroje ve výchově dětí

Často slýcháme od našich klientů – rodičů, že je děti neposlouchají, že jim musí vše opakovat 10x, neuklízí si, nespolupracují. Objevují se zoufalí rodiče, kterým děti zatajují informace a své průšvihy, a činí tak i přes intervenci rodičů stále. Rodiče zkusí domluvu a ono to nefunguje. Mnoho z nás v poradenských profesích jsme začali využívat konkrétní nástroje předatelné rodičům, aby se situace zlepšila. Součástí našich poradenských a terapeutických konzultací se tak staly úkoly pro klienty na mezidobí, bodování dětí s formami odměn a ztrát, apod.

Na workshopu si ukážeme, jak s těmito nástroji efektivně pracovat, jejich pro a proti, či užití ve specifických situacích. Zaměříme se na formy bodování a formy motivace s ohledem na věk dítěte, na práci s časomírou, s kartičkami režimů dne a zážitkových deníků jako pomůckami pro tlumení případných afektů zloby dětí nebo na práci s technikami cílené nepozornosti či krátkého podmiňování. Otevřeme také otázku trestání a výhružek, ke kterým rodiče často přirozeně sklouzávají a ukážeme si, kdy to může či nemůže fungovat. Součástí workshopu budou ukázky nástrojů jak v podobě reálné, tak fotek nástrojů z klientských domácností.


Mgr. Veronika Lošťáková, psycholožka pro rodiny s dětmi, psychoterapeutka a autorka komunikační sady pro rozhovor s dětmi Focus Box, spoluautorka Knihy života pro ohrožené děti.

Působí v oblasti rodinného poradenství se zaměřením na ohrožené děti a mládež, s dětmi individuálně pracuje na jejich cíli či chtěné změně. Razí názor, že terapie by měla být pro děti nejen smysluplná, ale měla by je i bavit. Proto zařazuje kreativní a hravé techniky. Občas se při ní zažije i dobrodružství. Dělá jí radost, když se podaří najít společnou řeč s teenagerem nebo začne fungovat některá rada pro předškoláka. Spolupracuje s regionálními orgány sociálně-právní ochrany dětí. Mimo terapeutickou praxi se snaží vzdělávat pracovníky v pomáhajících profesích v měkkých dovednostech rozhovoru, a přispět tak především k citlivému a férovému zacházení s dětmi v krizi.

www.velkyvuz-sever.cz/sever/lektori/veronika-uhlirova-2/