Konference 2022

KONFERENCE ZA DVEŘMI III

Cesta k dospělosti aneb jak "přežít" a přijmout emoce.

13.10. – 14.10.2022

Pojďte  se s námi podívat se do míst, kam běžně nevstupujeme a klást otázky, které nás zajímají a jsou pro naši práci důležité.

Proč se vydat ZA DVEŘE?

Od narození se vydáváme různými cestami svého života. Snažíme se být těmi nejlepšími průvodci svého štěstí, přesto se v tom můžeme ztrácet.

Během cesty potkáváme různé nástrahy, krizové a jiné těžké situace, které nás mohou srazit na kolena a tím nás můžou formovat i posílit.

Sociální pracovníci, psychoterapeuti, psychologové a další pomáhající odborníci bývají formálními průvodci na této cestě lidského života.

Pojďte se s námi nechat pozvat do světa emocí, krizových momentů, příběhů, a to od útlého dětství až po dospělost. Prozkoumejme to z různých pohledů.

Co můžete ZA DVEŘMI očekávat?

  • 5 přednášek
  • 15 workshopů
  • Program zaměřený na získání vhledu do práce druhých kolegů a možností jednotlivých metod.
  • Diskuse s odborníky z praxe nad otázkami, které vás zajímají.
  • Volný prostor pro setkání, seznamování a sídlení.

Pro koho ZA DVEŘMI je?

ZA DVEŘMI je konference určená odborníkům pracujícím v oblasti prorodinných služeb a pomoci rodinám a dětem – sociálním pracovníkům, terapeutům, psychologům, soudcům, policistům, psychiatrům a rovněž všem zájemcům o tuto problematiku.

za_dvermi_thumbnail

Přednášky a workshopy

Vojtko_3

Emoce v jinakosti aneb co se v nás děje, když vybočujeme… (přednáška)

Mgr. Jan Vojtko, psychoterapeut


foto_Dohnalová_2

Krize hravě: Hrou to začíná, ale nekončí

Mgr. Martina Dohnalová, krizový intervent, poradce, lektor


Hovorka_Jan

Čtvero ročních dob aneb integrativní rodinná terapie v praxi

Jan Hovorka, rodinný terapeut a fyzioterapeut, soukromá praxe, Anima-terapie, z.ú (Praha)


lenkaottova_foto

„Když se zdá, že zbývá už jen jediná cesta“ – sebevražedné chování u dětí a mládeže

Mgr. Lenka Ottová, krizový intervent (Linka bezpečí – Rodičovská linka), terapeut v soukromé praxi a lektor


Žáček_Juraj

Přechodové rituály a cesty zdolávání démonů mládí v narativním přístupu k práci s člověkem

Mgr. Juraj Žáček, rodinný terapeut, lektor Velký vůz Sever


Průchová_foto

Balík nápadů pro zvládání emocí a stresu u dospívajících

PhDr. Zdeňka Průchová, psycholožka, SVP Labyrint, Česká Lípa


Schwarc_Štefan_foto_2

Převést, nebo spolu přebrodit – přechody a transformace dítěte a rodiny

Mgr. Štefan Schwarc, OSVČ, psychoterapeut, supervizor, kouč, školitel


Foto_Skotakova

Neuro-vývojová stimulace – cvičební program inhibice primárních reflexů pro děti

Mgr. Alena Skotáková, Ph.D., CETERAS – lektor, Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity, Brno


Zuzka_2

Pohybem těla ke klidu duše

Mgr. Zuzana Zara Zaharowská, průvodkyně vědomým pohybem


Hajna_web_1.2.21

Přechodové rituály a jak s nimi zacházet v moderním světě (přednáška)

Mgr. Filip Hajna, krizový intervent, psychoterapeut a sociální pracovník


lenkaottova_foto

„Když pocity bolí“ – sebepoškozování u dětí a dopívajících

Mgr. Lenka Ottová, krizový intervent (Linka bezpečí – Rodičovská linka), terapeut v soukromé praxi a lektor


Benda_1

Maladaptivní schémata a korektivní emoční zkušenost v psychoterapii (přednáška)

PhDr. Jan Benda, Ph.D. – psycholog a terapeut v privátní praxi


CZAP

Rozbouřené moře moderních technologií a jak proplout společně s dětmi (přednáška)

Mgr. Petr Fulier, psychoterapeut, supervizor a lektor


Schwarc_Štefan_foto_2

Člověk jako hrdina – Cesta hrdinů (přednáška)

Mgr. Štefan Schwarc, OSVČ, psychoterapeut, supervizor, kouč, školitel


Zouharová_foto_2

Toníkův zlý sen aneb Na řešení orientovaný přístup v práci s dětmi a přístup Bena Furmana

PhDr. Jana Zouharová, Ph.D. – Centrum terapeutických služeb CETERAS s.r.o. Brno (majitelka společnosti), psycholožka, psychoterapeutka, lektorka, supervizorka a koučka


CZAP

Vztek – jazyk často nepochopený

Mgr. Petr Fulier, psychoterapeut, supervizor a lektor


Motyčková_foto

Moje místo na slunci aneb práce s emocemi

Věra Motyčková – hlavní metodik projektu Být spolu – zaměřeného na prevenci duševního zdraví, předsedkyně spolku Motyčkovic klika z.s. – volnočasové neziskové organizace z Liberce


vlastimil-marusak-foto

Zahrada mého srdce – imaginativní integrace všech našich částí

Mgr. Vlastimil Marušák, psychoterapeut s vlastní praxí, poradny v Čáslavi a v Kolíně


foto_Jiránek_2

Za zavřenými dveřmi – gender, pohlavní identita a sexualita u dětí a dospívajících 

Mgr. Eliška Jiránek, lektorka, genderistka, psychoterapeutka ve výcviku, spoluzakladatelka společnosti Triaspekta


IMG_4320

Užitečné tipy a nástroje ve výchově dětí

Mgr. Veronika Lošťáková, psycholožka pro rodiny s dětmi, psychoterapeutka a autorka komunikační sady pro rozhovor s dětmi Focus Box, spoluautorka Knihy života pro ohrožené děti.


Organizační informace

Termín:

čtvrtek 13. října 2022 od 12:00 do 16:30

pátek 14. října 2022 od 9:00 do 16:00

Místo konání:

Komunitní centrum Matky Terezy

U Modré školy 2337/1

149 00 Praha 11 – Háje

Cena: 2 950 Kč 

Cena zahrnuje účastnický poplatek, drobné občerstvení a potvrzení o účasti.

Těšíme se na Vaši účast!

 

Možnost propagace Vaší organizace během konference.

K dispozici budou k tomuto účelu vyčleněny stoly v hlavním sále, kde budete moci umístit Vaše propagační materiály. Počet stolů je omezen. Nutno domluvit předem.

Doplňující informace a odpovědi na časté otázky

Je konference akreditována?

Konferenci nelze akreditovat.

Je možné započítat si účast na konferenci do dalšího vzdělávání?

Sociální pracovníci, kteří se řídí Zákonem o sociálních službách (108/2006 Sb.), mají možnost započítat si 7 hodin konference do tzv. povinného vzdělávání dle Zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. – §111 odstavec 2: „Formy dalšího vzdělávání jsou písmeno: e) účast na konferencích“ a odstavec 6: „Dalším vzděláváním podle odstavce 2 písm. e) se rozumí akce odborného charakteru v maximálním rozsahu 8 hodin ročně, jejíž program se týká oboru činnosti sociálního pracovníka.“ Účastnící obdrží potvrzení o absolvování konference.

Pracovníci SPOD, kteří se z hlediska povinného vzdělávání řídí standardy kvality (vyhláška č. 473/2012 Sb.), kdy standard 6c říká, že „Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje průběžné vzdělávání zaměstnanců zařazených v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany v rozsahu minimálně 6 pracovních dnů za kalendářní rok, a to formou účasti zaměstnanců zařazených v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany na vzdělávacích kurzech akreditovaných Ministerstvem práce a sociálních věcí. Vzdělávání zaměstnanců zařazených v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany vychází z individuálních plánů dalšího vzdělávání a je zaměřeno na rozšíření odborné kvalifikace.“, nemají možnost započítat si konferenci do povinného vzdělávání. Zároveň není možné účast na konferenci hradit ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče, potažmo z dotace obcím s rozšířenou působností na výkon SPOD.

Pro ty přihlášené, kteří pracují v jiném systému zadavatele než je MPSV, se vykazování účasti na konferenci řídí jejich vlastními pravidly.