Konference 2022

KONFERENCE ZA DVEŘMI III

Cesta k dospělosti aneb jak "přežít" a přijmout své emoce

13.10. – 14.10.2022

Pojďte  se s námi podívat se do míst, kam běžně nevstupujeme a klást otázky, které nás zajímají a jsou pro naši práci důležité.

Proč se vydat ZA DVEŘE?

PŘIPRAVUJEME

Co můžete ZA DVEŘMI očekávat?

  • 4 přednášky
  • 15 workshopů
  • Program zaměřený na získání vhledu do práce druhých kolegů a možností jednotlivých metod.
  • Diskuse s odborníky z praxe nad otázkami, které vás zajímají.
  • Volný prostor pro setkání, seznamování a sídlení.

Pro koho ZA DVEŘMI je?

ZA DVEŘMI je konference určená odborníkům pracujícím v oblasti prorodinných služeb a pomoci rodinám a dětem – sociálním pracovníkům, terapeutům, psychologům, soudcům, policistům, psychiatrům a rovněž všem zájemcům o tuto problematiku.

za_dvermi_thumbnail

Přednášky a workshopy

B_2_vztahy

Název workshopu 

Přednášející

B_2_vztahy

Název workshopu 

Přednášející

Organizační informace

Termín

čtvrtek 13. října 2022 od 13:00 do 16:30

pátek 14. října 2022 od 9:00 do 16:00

Místo konání

Komunitní centrum Matky Terezy, Praha – Háje

U Modré školy 2337/1

149 00 Praha 11 – Háje

Cena

2 950 Kč 

Cena zahrnuje účastnický poplatek, drobné občerstvení a potvrzení o účasti.

Těšíme se na Vaši účast!

Možnost propagace vašich organizací během konference. K dispozici budou k tomuto účelu vyčleněny stoly v hlavním sále, kde budete moci umístit propagační materiály vaší organizace. Počet stolů je omezen. Nutno domluvit předem.

Doplňující informace a odpovědi na časté otázky

Je konference akreditována?

Konferenci nelze akreditovat.

Je možné započítat si účast na konferenci do dalšího vzdělávání?

Sociální pracovníci, kteří se řídí Zákonem o sociálních službách (108/2006 Sb.), mají možnost započítat si 7 hodin konference do tzv. povinného vzdělávání dle Zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. – §111 odstavec 2: „Formy dalšího vzdělávání jsou písmeno: e) účast na konferencích“ a odstavec 6: „Dalším vzděláváním podle odstavce 2 písm. e) se rozumí akce odborného charakteru v maximálním rozsahu 8 hodin ročně, jejíž program se týká oboru činnosti sociálního pracovníka.“ Účastnící obdrží potvrzení o absolvování konference.

Pracovníci SPOD, kteří se z hlediska povinného vzdělávání řídí standardy kvality (vyhláška č. 473/2012 Sb.), kdy standard 6c říká, že „Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje průběžné vzdělávání zaměstnanců zařazených v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany v rozsahu minimálně 6 pracovních dnů za kalendářní rok, a to formou účasti zaměstnanců zařazených v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany na vzdělávacích kurzech akreditovaných Ministerstvem práce a sociálních věcí. Vzdělávání zaměstnanců zařazených v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany vychází z individuálních plánů dalšího vzdělávání a je zaměřeno na rozšíření odborné kvalifikace.“, nemají možnost započítat si konferenci do povinného vzdělávání. Zároveň není možné účast na konferenci hradit ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče, potažmo z dotace obcím s rozšířenou působností na výkon SPOD.

Pro ty přihlášené, kteří pracují v jiném systému zadavatele než je MPSV, se vykazování účasti na konferenci řídí jejich vlastními pravidly.

Hotely v dosahu místa konání konference

HOTEL GLOBUS

Gregorova 2115/10, 148 00 Praha 4

http://www.hotel-globus.cz/cs/

Hotel ILF

Budějovická 15/743, 140 00, Praha 4 – Michle

http://www.hotel-ilf.cz/

Hotel Chodov

Mírového hnutí 2137/7, 149 00 Praha 11

http://www.hotelchodov.cz/