Způsoby úhrady konference Za dveřmi II

Způsoby úhrady konference ZA DVEŘMI II

Bankovním převodem:

  • na číslo účtu uvedené na faktuře
  • Úhradu proveďte až po obdržení faktury !
  • Variabilní symbol uveďte číslo faktury !
  • Faktura bude zaslána v elektronické podobě na emailovou adresu uvedenou v přihlášce.

Další informace:

  • V případě, že se přihlášený účastník nebude moci zúčastnit, může účastník/organizace vyslat náhradníka. Prosíme informujte nás o tom neprodleně.
  • V ceně účastnického poplatku je zahrnuto a občerstvení, informační materiály a potvrzení o účasti na konferenci.

Storno:

  • Při zrušení přihlášky týden před datem konference, nebo pokud se účastník nedostaví, bude Velký vůz Sever nucen účtovat storno poplatek ve výši 100%.