Zdravé já z pohledu Existenciální Analýzy – možnosti terapie při práci s dětmi

Zdravé já z pohledu Existenciální Analýzy – možnosti terapie při práci s dětmi

 

Martina Vondrová, psychoterapeut, výcvikový lektor a supervizor Existenciální Analýzy a Logoterapie, pracuje v soukromé praxi v Hradci Králové s dospělými i dětmi

Zaměříme se na krizové momenty  při zrání osobnosti dítěte z pohledu vývojového i z pohledu komplikovaných životních situací v životě dítěte. Budeme pracovat s tím, co konkrétně potřebuje dítě ke své stabilizaci a jaké nástroje k tomu lze využít. Mezi nejčastější faktory ohrožující zdravé zrání osobnosti dítěte patří v současnosti rozvodovost, virtuální svět, sekundární traumatizace, protektivní výchova i různé poruchy učení či pozornosti.

Martina Vondrová  žije a pracuje v Hradci Králové. Psychoterapii se věnuje více než 15 let jako terapeut, výcvikový lektor i supervizor Společnosti pro Logoterapii a Existenciální Analýzu (SLEA). Je vdaná, má dva syny.

www.slea.cz

www.czap.cz