Využití systemického a narativního přístupu při práci s dětmi – dítě jako partner při spolupráci

Využití systemického a narativního přístupu při práci s dětmi – dítě jako partner při spolupráci

Mgr. Markéta Závěrková, psychoterapeut, soukromá psychoterapeutická praxe – týmové psychoterapeutické pracoviště

Workshop nastíní základní systemická a narativní východiska pro práci s dětmi, přiblíží důležitost kontextu, aranžmá, připojení, bezpečí, potenciálu dítěte. Nabídne konkrétní metody a nástroje, jak s dítětem spolupracovat a pracovat na změně. Interaktivním způsobem a s využitím příkladů z praxe ukáže efektivitu i úskalí terapie.

Mgr. Markéta Závěrková, narativní a systemický psychoterapeut (od r. 2005, od 2008 v soukromé praxi), lektor výcviku ISZ-MC Praha (Cestou systemických terapií), lektor a organizátor kurzů pro psychoterapeutickou, sociální, zdravotní a pedagogickou oblast, vedoucí projektu Klinika Praha-Děčín, supervize jednotlivců i pracovních týmů, autorka knih: Jak žít s ADHD (r. 2016), Jak vyjít s ADHD (r. 2018), člen ČAP.

www.psychoklinika.cz