Vědomý pohyb, relaxační a dechová cvičení v dětské psychoterapii

Vědomý pohyb, relaxační a dechová cvičení v dětské psychoterapii

PhDr. Zdeňka Průchová, psycholožka a vedoucí SVP v České Lípě

 

Řada potíží emočních a vztahových nejen u dětí je přímo spojená se stresem, který se okamžitě projeví jako napětí v těle, pokud je napětí dlouhodobé, může vést až k psychosomatickým potížím. Cílem workshopu bude základní orientace v možnostech práce s napětím a uvolněním v dětském poradenství nebo psychoterapii. Budeme hledat cestu, jak pomocí relaxace neboli vědomého uvolnění těla i mysli působit preventivně i léčebně na zlepšení psychických obtíží.

Účastníci se seznámí se základními pohybovými principy, které umožňují s tělesným napětím rychle a efektivně pracovat.  Vyzkoušíme si cvičení a jednoduché relaxace vhodné pro děti v individuální i skupinové práci. Ukážeme si, jak využít relaxační potenciál našeho dechu. Součásti bude i ukázka antistresových pomůcek a hraček, včetně doporučené literatury pro přímou práci s dětmi.

PhDr. Zdeňka Průchová vystudovala psychologii na UK v Praze, Pražskou psychoterapeutickou fakultu a sociální pedagogiku se zaměřením na tělesnou výchovu na UHK. Absolvovala čtyřletý psychoterapeutický sebezkušenostní výcvik SUR zaměřený na práci se skupinou, dvouletý kurs artereapie. V roce 2017 ukončila čtyřletý výcvik v rodinné terapii psychosomatických poruch u MUDr. Chvály a PhDr. Trapkové v Liberci.

Sedm let pracovala jako psycholožka v pedagogicko-psychologické poradně, kde měla možnost pracovat s dětmi s poruchami učení, nejvíce se zde zaměřovala na poradenskou práci s dětmi s výchovnými a osobnostními problémy, pracovala i s vrstevnickými dětskými skupinami a s třídními kolektivy.  V roce 2015 se podílela na vzniku Střediska výchovné péče v České Lípě, pracuje zde poradensky a terapeuticky převážně s rodinami. Celý život je ráda v pohybu, poslední dva roky praktikuje jógu s dospělými i s dětmi.

www.svpcl.cz