STEPS – Skupinový Terapeuticko-Edukační Program pro Sourozence dětí s poruchami autistického spektra (základní popis)

STEPS – Skupinový Terapeuticko-Edukační Program pro Sourozence dětí s poruchami autistického spektra (základní popis)

 

Mgr. et Mgr. David Havelka, Psychiatrická léčebna Šternberk, Katedra psychologie, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita

 

Řada studií poukazuje na fakt, že dlouhodobě opomíjenou skupinou jsou sourozenci dětí s postižením, a to i přesto, že otevřeně vyjadřují touhu získat informace a pochopit postižení svého bratra či sestry, pečují o sourozence na denní bázi a přítomnost onemocnění v rodině na ně může mít řadu negativních dopadů manifestujících se v oblastech, jakými jsou adaptační obtíže, problémové a poruchové chování, celkově snížená kvalita života atd.

Jednou z forem intervence a podpory sourozenců dětí s postižením jsou i skupinové terapeuticko-edukační programy.

Cílem přednášky je podat základní informace o programu STEPS (Skupinový Terapeuticko-Edukační Program pro sourozence dětí s postižením).

 

Mgr. et Mgr. David Havelka vystudoval obory  psychologie (FF MU) a etopedie (PdF MU). Aktuálně studuje doktorské studium Klinické psychologie na FF MUNI a pracuje jako psycholog na dětském oddělení Psychiatrické léčebny Šternberk. Jeho hlavním profesním zájmem je dětská klinická psychologie psychoterapie dětí.