Spolupráce dětského terapeuta s orgánem sociálně-právní ochrany dětí

Spolupráce dětského terapeuta s orgánem sociálně-právní ochrany dětí

 

Dagmar Dvořáčková, vedoucí oddělení sociální prevence, manažerka prevence kriminality, Město Nové Město nad Metují

Mgr. Veronika Lošťáková, psycholožka, psychoterapeutka, lektorka

Workshop je diskuzní za podpory facilitátora. Účastníci si ujasní možnosti a limity spolupráce terapeuta dítěte/rodiny s OSPODem, svou roli na případových konferencích či mezioborových setkáních. Workshop není expertní, tedy nenabízí jediný pohled na problematiku – nabídneme prostor pro dotazy, sdílení informací a zkušeností vás účastníků.

 

Dagmar Dvořáčková

V sociální oblasti pracuji více jak 26 let a to převážně v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Posledních 15 let k tomu i na pozici manažera prevence kriminality na místní úrovni, kde zajišťuji činnosti strategického, koncepčního a dotačního charakteru.

Mgr. Veronika Lošťáková, psycholožka pro rodiny s dětmi, psychoterapeutka a autorka komunikační sady pro rozhovor s dětmi Focus Box. Působí v oblasti rodinného poradenství se zaměřením na ohrožené děti a mládež, spolupracuje s regionálními orgány sociálně-právní ochrany. V organizaci Velký vůz Sever, kterou vede, se snaží vzdělávat pracovníky v pomáhajících profesích v měkkých dovednostech rozhovoru, a přispět tak především k citlivému zacházení s dětskými klienty v krizi.