Psychoterapie versus potřeby soudního jednání: facilitovaná diskuze prorodinného soudce

Psychoterapie versus potřeby soudního jednání: facilitovaná diskuze prorodinného soudce

JUDr. Soňa Soukupová, předsedkyně a soudkyně Okresního soudu v Chrudimi

Ve své praxi opatrovnické soudkyně využívám formu interdisciplinární spolupráce inspirované Cochemským modelem. Za současné legislativní úpravy lze přistupovat k řešení soudních sporů, jejichž Ústřední postavou je nezletilé dítě, tak, aby nedocházelo k vydávání soudních rozhodnutí soudním funkcionářem bez bližšího řešení konkrétní rodinné situace. Způsob řešení rodinných problémů interdisciplinární spoluprací vnímám z celospolečenského hlediska jako jednu z možností, jak ve společnosti posílit pozitivní morální hodnoty. Respektující se rodiče navzájem, kteří pro společné dítě vytvoří bezpečnou formu výchovy, jsou pro něj vzorem pro budoucí samostatný život. Dítě již v pozici dospělého člověka bude mít větší šanci respektovat druhé a bude přirozeně přijímat i respekt k sobě samému.

Workshop nabídne účastníkům diskuzi k roli terapeuta dítěte/rodiny, která prochází soudním jednáním. Zaměříme se na společné nalezení odpovědí na nejasnosti v oblastech míry mlčenlivosti a míry informací o klientech terapeuta, jeho zapojení do řešení či v oblasti role terapeuta přizvaného k soudu coby svědka vs odborníka.

Diskuzní workshop je facilitován.

JUDr. Soňa Soukupová vystudovala Právnickou fakultu na tehdejší Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Brně, kterou absolvovala v roce 1988. Od 1.1.1990 působí jako civilní soudkyně Okresního soudu v Chrudimi, v minulosti byla i jeho místopředsedkyní pro věci civilní a v současnosti je jeho předsedkyní. V souvislosti s vývojem právní úpravy se po celou dobu své soudcovské praxe věnovala rodinné problematice a v roce 2017 v rámci řešení věcí nezletilých dětí využívá interdisciplinární spolupráci inspirovanou Cochemskou praxí pro optimální řešení výchovných prostředí dětí.

https://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=127&j=137&k=1340