Pomoc vesnického kněze dětem a rodinám

Pomoc vesnického kněze dětem a rodinám

Mgr. Michal Seknička, administrátor farností Valeč u Hrotovic, Dalešice a Lipník u Hrotovic

Problémy s dětmi, krize ve vztazích, rodinné problémy, ale i aktivity a programy pro děti a rodiny. Na vesnicích i v některých městských farnostech jdou lidé nejprve ke knězi. Svátostná i lidská pomoc pro děti i rodiče, na kterou se mnohdy zapomíná.

Prezentace aktivit pro děti a rodiče ve farnostech a možnosti, jak pomáhat rodinám v těžkých situacích.

Mgr. Michal Seknička. Absolvoval studium teologie na CMTF UP v Olomouci. 28. června 2014 přijal v Brně kněžské svěcení. Ustanoven jako farní vikář v Boskovicích, Knínicích a Svitávce. Poté farním vikářem ve Křtinách a administrátorem v Babicích nad Svitavou. Od 1. června 2016 administrátorem ve farnostech Valeč u Hrotovic, Dalešice a Lipník u Hrotovic.

www.farnostvalec.cz