Kreativní a hravé nástroje v terapii dítěte

Kreativní a hravé nástroje v terapii dítěte

Mgr. Veronika Lošťáková, psycholožka, psychoterapeutka, lektorka

Děti jsou častými klienty různých služeb a cesta k nim, k jejich příběhu či jejich trápením není vždy snadná. Hravý a kreativní přístup je způsob, jak s dítětem navázat partnerský a bezpečný vztah a jak dosáhnout změny. Na workshopu si ukážeme, jak kreativně usnadnit rozhovor, který není pro dítě výslechem, ale možností mluvit o náročných věcech. Podělíme se o zkušenosti, nástroje a zásady, jak zapojit do procesu terapeutické změny hru, jazykové metafory, tvořivé techniky nebo jak obyčejnou terapeutickou otázku říci jinak blíže k dětskému světu. I hravá tvorba terapeutické zakázky či její hravé vyhodnocení může mít někdy větší efekt. Jednotlivé techniky si prohlédnete, osaháte, některé vyzkoušíte. Workshop je interaktivní, zapojuje účastníky.

Mgr. Veronika Lošťáková, psycholožka pro rodiny s dětmi, psychoterapeutka a autorka komunikační sady pro rozhovor s dětmi Focus Box. Působí v oblasti rodinného poradenství se zaměřením na ohrožené děti a mládež, spolupracuje s regionálními orgány sociálně-právní ochrany. V organizaci Velký vůz Sever, kterou vede, se snaží vzdělávat pracovníky v pomáhajících profesích v měkkých dovednostech rozhovoru, a přispět tak především k citlivému zacházení s dětskými klienty v krizi.

www.velkyvuz-sever.cz