Kognitivně-behaviorální terapie u dětí a dospívajících

Kognitivně-behaviorální terapie u dětí a dospívajících

PhDr. Lucie Bělohlávková, KBT terapeutka pro děti a dospělé

Cílem tohoto workshopu je poskytnout účastníkům základní informace o použití KBT u dětí a dospívajících s úzkostnými poruchami. Workshop obsahuje úvod do základní teorie KBT a seznámení se s jednotlivými technikami, které se v tomto terapeutickém směru využívají a jejich možnosti aplikace u dětí a dospívajících ve věku od 7 do 18 let. V rámci workshopu budou prezentovány konkrétní příklady z praxe.

PhDr. Lucie Bělohlávková je psychoterapeutka a vedoucí psychoterapeutického centra Řipská (Praha). Je lektorkou kurzů zaměřených na rozvoj sociálních a komunikačních dovedností a autorkou několika odborných publikací a článků. V roce 2017 jí v nakladatelství Portál vyšla kniha určená dětem s úzkostmi „Jak přežít, když se často bojím.“.

www.psycholog-praha.cz

www.kbt-belohlavkova.cz