Klinická praxe a zkušenosti ambulantního dětského psychiatra

Klinická praxe a zkušenosti ambulantního dětského psychiatra

 

MUDr. Martina Stegerová, psychiatr pro děti a dorost

MUDr. Stegerová s.r.o.

Psychiatrická ambulance pro děti a dorost Linhartova 243/25 Kosmonosy

Psychiatrická ambulance pro děti a dorost Tázlerova 747 Turnov

Diagnosy a problematika v dětském a dorostovém věku, rozdělení, možnosti léčby, zkušenosti z klinické praxe, spolupráce s dětskou psychoterapií.

 

MUDr. Martina Stegerová – psychiatr, dětský a dorostový psychiatr. Vedoucí lékař nestátního zdravotnického zařízení MUDr. Stegerová s.r.o.

Po ukončení studia na 1. lékařské fakultě University Karlovy pracovala jako lékař v Psychiatrické nemocnici Kosmonosy, atestace v oboru psychiatrie a dětská a dorostová psychiatrie. Od r. 2002 pracuje jako ambulantní psychiatr v nestátním zdravotnickém zařízení MUDr. Stegerová s.r.o.

V oboru dětská psychiatrie zajišťuje komplexní péči veškerých pedopsychiatrických diagnos včetně Poruch autistického spektra, Hyperkinetické poruchy – ADHD, úzkostné poruchy a péče o pacienty s mentální retardací.

www.stegerova.cz