Jak dítě vnímá psychoterapii?

Jak dítě vnímá psychoterapii?

 

Mgr. Veronika Lošťáková, psycholožka, psychoterapeutka, lektorka

Přednáška seznámí s faktory, které ovlivňují názor dítěte na terapii – její odůvodnění, proces a efekt pomoci. Ukáže, jak těžké je výzkumně podchytit nejen tento názor, ale také vyhodnotit objektivně účinnost terapie.

Přednáška integruje tuzemské i zahraniční informace o tématu s osobní zkušeností autorky s vyhodnocováním terapie spolu s dítětem. Součástí přednášky je téma – dítě jako spolutvůrce, spolurealizátor a spoluhodnotitel terapeutické zakázky a doporučení, jak dítě na terapii připravit.

Mgr. Veronika Lošťáková, psycholožka pro rodiny s dětmi, psychoterapeutka a autorka komunikační sady pro rozhovor s dětmi Focus Box. Působí v oblasti rodinného poradenství se zaměřením na ohrožené děti a mládež, spolupracuje s regionálními orgány sociálně-právní ochrany. V organizaci Velký vůz Sever, kterou vede, se snaží vzdělávat pracovníky v pomáhajících profesích v měkkých dovednostech rozhovoru, a přispět tak především k citlivému zacházení s dětskými klienty v krizi.

 

www.velkyvuz-sever.cz