Hlubinně dynamický přístup a děti

Hlubinně dynamický přístup a děti

 

Mgr. Lucia Lerchová, soukromá praxe, Triangl – centrum pro rodinu

Když se zaměříme na dílo a přístupy v terapii, které nám zanechal C. G. Jung, vnímáme prvně jeho apel na druhou půlku života člověka, tudíž na práci s dospělými. Jak lze uplatnit principy hlubinně-dynamické psychoterapie při práci s dětmi se pokusím nastínit v našem workshopu.

Dotkneme se témat nevědomí, archetypů, vývojových souvislostí a projektivních technik. Nastíním rovněž téma spirituality dětí a málo diskutované téma dítě v poli rodiče procházejícího psychospirituální krizí.

Mgr. Lucia Lerchová, psycholožka a terapeutka. Nabízí možnost terapeutické práce s dětmi (od 2let), dospívajícími a rodinou. Zaměřuje se na emoční a vztahovou problematiku a na vývojové, individuační krize. Kromě individuální a rodinné terapie může nabídnout také práci se sny a arteterapii.  Zajímá se o práci se specifickými dětmi (talentované a odlišné děti, které obtížně zapadají do běžného kolektivu, děti, které mají zesílenou fantazii, svůj vlastní svět) a dětmi procházejícími krizí spojenou se spirituální tématikou či mají rodinného příslušníka v procesu psychospirituální krize.

Ve své práci vychází z Jungiánské psychoterapie, krizové intervence a z řady kurzů a workshopů na téma krize, trauma, terapie hrou, arteterapie, rodinné konstelace a psychospirituální problematika. Inspiraci nachází v přírodě a ve všem s ní spojeném, v přátelích, meditaci, v tvořivé činnosti, hudbě a v cestování. V současné době je na mateřské dovolené s třetím dítětem.