Gestalt terapie s dětmi

Gestalt terapie s dětmi

Mgr. Alena Vávrová, psycholožka a Gestalt terapeutka v soukromé praxi, trenérka v Institutu pro výcvik v Gestalt terapii  a Institutu dětského poradenství a terapie INDEPT s.r.o.

V rámci workshopu stručně představím, jak pracuji s dětmi a rodiči pomocí Gestalt terapie. Ukážeme si možné využití jednoho ze základních pracovních nástrojů, kterými jsou projektivní postupy, skrze které můžeme navázat bezpečnou cestou kontakt s vnitřním světem dítěte, více pochopit jeho prožívání a potřeby a hledat způsoby naplnění těchto potřeb.

Mgr. Alena Vávrová

Psycholožka a Gestalt terapeutka pro děti a rodiče, trenérka v Institutu pro výcvik v Gestalt terapii v Praze, dlouhá léta se orientovala na práci s dětmi z rodin se závislostí, vedla skupinovou a individuální terapii dětí a dospělých, v současnosti má soukromou praxi pro děti a rodiče v Praze, věnuje se vzdělávání dětských terapeutů v rámci svého Institutu dětského poradenství a terapie, INDEPT s.r.o., organizuje Postgraduální výcvik v GT pro dětské terapeuty. V ČR a na Slovensku se stala propagátorkou a lektorkou práce s terapeutickým pískovištěm – tzv. Sandplaying.

www.detsky-psycholog.cz