Konference 2018

KONFERENCE ZA DVEŘMI II

Dětská psychoterapie aneb Proč každý terapeut pracuje s dítětem jinak

19.- 20.11. 2018

Pojďte  se s námi podívat se do míst, kam běžně nevstupujeme a klást otázky, které nás zajímají a jsou pro naši práci důležité.

Proč se vydat ZA DVEŘE?

Rodiče přivádějí své děti k psychologovi či do terapie s různými potížemi, ale také s očekáváním či přáním. Stejně tak pracovníci pomáhajících organizací/institucí objednávají terapeutickou péči pro své dětské klienty a za těmito odborníky je i s rodiči posílají.

Postupem doby byla překonána obvyklá praxe, že existují pouze státní poradny zřizované školstvím, zdravotnictvím či sociálním resortem nebo soukromí terapeuti. Díky rozmanitosti profesí, psychoterapeutických výcviků a pestrosti projektů neziskových organizací se můžeme setkávat s novými a inovativními přístupy poskytování služeb. Inspiraci mnohdy čerpáme i ze zahraničí. Díky tomu nám zde vyrostla krásná a barevná zahrada. Není ale každý zahradníkem, aby rozuměl tomu, co vše v ní roste.

Neexistuje a ani nemůže existovat pouze jeden směr v dětské psychoterapii.

Konference Za dveřmi II chce ukázat, jak různé psychoterapeutické směry pracují s dětmi a proč jeden terapeut dělá něco jiného nežli ten druhý. Setkáte se tu s terapeutickými přístupy, které mají svůj vlastní filozofický základ a univerzálně jej aplikují na všechny své klienty. V případě dětí se komunikace přizpůsobuje jejich potřebám. Zároveň se tu setkáte s přístupy, které jsou specializované na konkrétní dětské obtíže. Všechny mohou pracovat účinně, ale zároveň svou formou, procesem a myšlenkovým základem odlišně.

Konference nabízí pomáhajícím pracovníkům vhled do těchto přístupů, aby se v široké nabídce terapeutických služeb pro děti (a rodiny) vyznali. Konference je také určena těm, kteří chtějí nahlédnout za dveře terapeutům, kolegům s odlišným výcvikem nebo hledačům, kterou cestou terapeutického vzdělání se vydat.

Kromě pestré nabídky ukázky různých terapeutických škol se objeví i další témata relevantní k dětské psychoterapii.

Čekají nás 4 přednášky a 15 paralelních workshopů. Podrobně v připravovaném programu.

Co můžete ZA DVEŘMI očekávat?

  • 4 přednášky
  • 15 workshopů
  • Program zaměřený na získání vhledu do práce druhých kolegů a možností jednotlivých metod.
  • Diskuse s odborníky z praxe nad otázkami, které vás zajímají.
  • Volný prostor pro setkání, seznamování a sídlení.

Pro koho ZA DVEŘMI je?

ZA DVEŘMI je konference určená odborníkům pracujícím v oblasti prorodinných služeb a pomoci rodinám a dětem – sociálním pracovníkům, terapeutům, psychologům, soudcům, policistům, psychiatrům a rovněž všem zájemcům o tuto problematiku.

za_dvermi_thumbnail

Přednášky a workshopy

Jana Kovařovicová

Dyadická vývojová psychoterapie – terapie poruchy citového pouta

PhDr. Jana Kovařovicová, psycholog, terapeut a lektor, ATTA

Mgr. Barbora Sládeková

Nedirektivní přístup v terapii hrou

Mgr. Barbora Sládeková, klinický psycholog, psychoterapeut – soukromá psychologická praxe

Průchová_foto_zmenš

Vědomý pohyb, relaxační a dechová cvičení v dětské psychoterapii

PhDr. Zdeňka Průchová, psycholožka a vedoucí SVP v České Lípě

Vávrová_Alena_foto

Gestalt terapie s dětmi

Mgr. Alena Vávrová, psycholožka a Gestalt terapeutka v soukromé praxi, trenérka v Institutu pro výcvik v Gestalt terapii  a Institutu dětského poradenství a terapie INDEPT s.r.o.

fbtmdn

Zdravé já z pohledu Existenciální Analýzy – možnosti terapie při práci s dětmi

Martina Vondrová, psychoterapeut, výcvikový lektor a supervizor Existenciální Analýzy a Logoterapie, pracuje v soukromé praxi v Hradci Králové s dospělými i dětmi

Havelka David

STEPS – Skupinový Terapeuticko-Edukační Program pro Sourozence dětí s poruchami autistického spektra (základní popis)

 

Mgr. et Mgr. David Havelka, Psychiatrická léčebna Šternberk, Katedra psychologie, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita

Bělohlávková_Lucie_foto

Kognitivně-behaviorální terapie u dětí a dospívajících

PhDr. Lucie Bělohlávková, KBT terapeutka pro děti a dospělé

Kouřil_Jan_foto

Pomoc a terapie dětem s poruchou autistického spektra

Bc. Jan Kouřil, ředitel Střediska včasné intervence, Národní ústav pro autismus, z.ú.

Závěrková_Markéta_foto

Využití systemického a narativního přístupu při práci s dětmi – dítě jako partner při spolupráci

Mgr. Markéta Závěrková, psychoterapeut, soukromá psychoterapeutická praxe – týmové psychoterapeutické pracoviště

Veronika Web

Kreativní a hravé nástroje v terapii dítěte

 Mgr. Veronika Lošťáková, psycholožka, psychoterapeutka, lektorka

Veronika Web
Dvořáčková_Dagmar_foto

Spolupráce dětského terapeuta s orgánem sociálně-právní ochrany dětí

Dagmar Dvořáčková, vedoucí oddělení sociální prevence, manažerka prevence kriminality, Město Nové Město nad Metují

Mgr. Veronika Lošťáková, psycholožka, psychoterapeutka, lektorka

Lerchová_Lucia

Hlubinně dynamický přístup a děti

Mgr. Lucia Lerchová, soukromá praxe, Triangl – centrum pro rodinu

Hovorka_Jan

 „Hodný, zlý a ošidný“ aneb Dítě a rodič v rodinné terapii

Jan Hovorka, psycholog a fyzioterapeut, soukromá praxe + Anima-terapie, Praha (rodinný terapeut)

Soukupová_Soňa

Psychoterapie versus potřeby soudního jednání: facilitovaná diskuze prorodinného soudce

JUDr. Soňa Soukupová, předsedkyně a soudkyně Okresního soudu v Chrudimi

Stegerova_Martina

Klinická praxe a zkušenosti ambulantního dětského psychiatra

MUDr. Martina Stegerová, psychiatr pro děti a dorost

MUDr. Stegerová s.r.o.

Psychiatrická ambulance pro děti a dorost Linhartova 243/25 Kosmonosy

Psychiatrická ambulance pro děti a dorost Tázlerova 747 Turnov

Seknička_Michal

Pomoc vesnického kněze dětem a rodinám

Mgr. Michal Seknička, administrátor farností Valeč u Hrotovic, Dalešice a Lipník u Hrotovic

Garbová_Petra
Lebedová_Marta
Slovák_Jan
Slavíková_Lenka

Komplexní psychosomatický přístup v rehabilitaci a fyzioterapii.
Kazuistika dospívající pacientky s psychosomatickými obtížemi v oblasti ruky.

Tým odborníků z Centra komplexní péče Dobřichovice:

Mgr. Petra Garbová, Ph.D.- 1.přednášející, spoluautorka přednášky, fyzioterapeutka
Mgr. Marta Lebedová – 2.přednášející, spoluautorka přednášky, pohybová a taneční terapeutka
MUDr. Jan Slovák – spoluautor přednášky, rehabilitační lékař
Mgr. et Mgr. Lenka Slavíková- spoluautorka přednášky, psycholožka a bodypsychoterapeutka

Žáček_Juraj

Narativní terapie a děti – vyhodnocování efektu spolupráce

Mgr. Juraj Žáček, lektor, konzultant, kouč, muzikoterapeut

Robert

Moderátor konference, facilitátor

Mgr. Robert Pik, konzultant, pedagog, facilitátor a lektor měkkých dovedností.

Veronika Web

Jak dítě vnímá psychoterapii?

 Mgr. Veronika Lošťáková, psycholožka, psychoterapeutka, lektorka

Organizační informace

Termín

pondělí 19. listopadu 2018 od 13:00 do 16:30

úterý 20. listopadu 2018 od 9:00 do 16:30

Místo konání

Komunitní centrum matky Terezy, Praha – Háje

U Modré školy 2337/1

149 00 Praha 11 – Háje

Cena

2 500 Kč individuální účastník.

2 000 Kč při účasti 3 a více osob z jedné organizace.

Cena zahrnuje účastnický poplatek, teplé i studené občerstvení a potvrzení o účasti.

Těšíme se na Vaši účast!

Možnost propagace vašich organizací během konference. K dispozici budou k tomuto účelu vyčleněny stoly v hlavním sále, kde budete moci umístit propagační materiály vaší organizace. Počet stolů je omezen. Nutno domluvit předem.

Doplňující informace a odpovědi na časté otázky

Je konference akreditována?

Konferenci nelze akreditovat.

Je možné započítat si účast na konferenci do dalšího vzdělávání?

Sociální pracovníci, kteří se řídí Zákonem o sociálních službách (108/2006 Sb.), mají možnost započítat si 7 hodin konference do tzv. povinného vzdělávání dle Zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. – §111 odstavec 2: „Formy dalšího vzdělávání jsou písmeno: e) účast na konferencích“ a odstavec 6: „Dalším vzděláváním podle odstavce 2 písm. e) se rozumí akce odborného charakteru v maximálním rozsahu 8 hodin ročně, jejíž program se týká oboru činnosti sociálního pracovníka.“ Účastnící obdrží potvrzení o absolvování konference.

Pracovníci SPOD, kteří se z hlediska povinného vzdělávání řídí standardy kvality (vyhláška č. 473/2012 Sb.), kdy standard 6c říká, že „Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje průběžné vzdělávání zaměstnanců zařazených v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany v rozsahu minimálně 6 pracovních dnů za kalendářní rok, a to formou účasti zaměstnanců zařazených v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany na vzdělávacích kurzech akreditovaných Ministerstvem práce a sociálních věcí. Vzdělávání zaměstnanců zařazených v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany vychází z individuálních plánů dalšího vzdělávání a je zaměřeno na rozšíření odborné kvalifikace.“, nemají možnost započítat si konferenci do povinného vzdělávání. Zároveň není možné účast na konferenci hradit ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče, potažmo z dotace obcím s rozšířenou působností na výkon SPOD.

Pro ty přihlášené, kteří pracují v jiném systému zadavatele než je MPSV, se vykazování účasti na konferenci řídí jejich vlastními pravidly.

Hotely v dosahu místa konání konference

HOTEL GLOBUS

Gregorova 2115/10, 148 00 Praha 4

http://www.hotel-globus.cz/cs/

Hotel ILF

Budějovická 15/743, 140 00, Praha 4 – Michle

http://www.hotel-ilf.cz/

Hotel Chodov

Mírového hnutí 2137/7, 149 00 Praha 11

http://www.hotelchodov.cz/