Trojdohoda – efektivní nástroj práce s ohroženým dítětem

 

Trojdohoda – efektivní nástroj práce s ohroženým dítětem

Bc. Barbora Illichová, vedoucí Domu Přemysla Pittra pro děti, Dům tří přání z.ú.

Mnoha lidem se pod pojmem trojdohoda vybaví politické či vojenské ujednání, které by v lepším případě mělo vést k zisku na všech stranách a dlouhodobější perspektivě rovnováhy, klidu zbraní či míru. Záměrně uvádíme „v lepším případě“, neboť mnoho takových dohod dobře nedopadlo, naopak situaci zhoršilo. Nad důvody můžeme spekulovat, také nejsme odborníci na historii, ale troufáme si uvést alespoň dva důvody, proč to nevyšlo: jedna ze stran do dohody nešla opravdově, ale jen naoko a druhý důvod – strana vstoupila do dohody s úmyslem získat pro sebe něco navíc, nejlépe přemoci další dvě a ovládnout je.

Stále více si uvědomujeme, jak je důležité vstupovat do jednání s rodiči a dětmi rovně a bez vlastních (byť často nevědomých a dobře míněných pohledů a názorů), jak je zásadní dobře navázat spolupráci s rodinou a získat si její důvěru, jak je důležité společně vytvořit zakázku, tedy to, na čem je možné pracovat, s čím je obtížné něco udělat, co jsou jednotliví členové rodiny ochotni měnit, nebo co již nemohou či nemají možnost ovlivnit. V případě, že rodina nepřichází zcela „dobrovolně“, ale na doporučení orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) je celý proces navazování důvěry a tvorba zakázky ještě obtížnější.

V mnoha případech se však daří úspěšně pracovat s ohroženou rodinou právě na základě uzavřené trojdohody, kdy garant a koordinátor práce s rodinou (OSPOD) v zájmu dítěte hledá a doporučuje adekvátní službu, která by mohla být rodině pomocí a podporou. Pak je tu rodina, která se nachází v těžké situaci, s níž si neví rady a její běžné mechanismy a obrany selhávají. Bývá tak trochu v tlaku institucí (OSPOD nebo soudu), a to přináší obavy, odmítání a další obranné mechanismy, které jsou však často více destruktivní než konstruktivní. Na základě toho bývá oslovena organizace, která s rodinami v obtížné životní situaci pracuje, má dlouholeté zkušenosti a s mnohým, co rodina řeší, může pomoci, může provázet, doporučovat, navrhovat …

 Bc. Barbora Illichová, vedoucí Domu Přemysla Pittra pro děti, Dům tří přání z.ú.

Vystudovala jsem obor sociální práce na Univerzitě v Hradci Králové. V oblasti sociální práce působím již 20 let. V posledních letech se intenzivně věnuji především problematice ohroženého dítěte a jeho rodiny.

www.dumtriprani.cz