Supervize pracovníků v sociálně-právní ochraně dětí

 

Supervize pracovníků v sociálně-právní ochraně dětí

Mgr. Martin Bušina

Workshop bude zaměřen na zkušenosti se supervizí, vytvoříme prostor, aby zazněly hlasy supervidovaných i supervizora, zaostřeno budeme mít na supervizi oddělení sociálně-právní ochrany dítěte a na supervizi organizací, které provází pěstounské rodiny, podíváme se společně na možnosti supervize. Dotkneme se problematiky „kontraktování“. Budeme sdílet společné supervizní zkušenosti a zaměříme se na vztah supervizor a supervidovaný. Podíváme se na to, jaká jsou nejčastější supervizní témata v rámci OSPOD a organizací provázející pěstouny. V poslední části workshopu si ukážeme zkrácenou práci v jednom ze supervizních modelů.

Mgr. Martin Bušina je speciální pedagog, psychoterapeut a supervizor s mnohaletou zkušeností s prací s dětmi a mládeží a náhradními rodinami. Kromě soukromé praxe, kde převažuje systemická psychoterapie, se věnuje vzdělávání pedagogů a sociálních pracovníků.  Provází také manažery a týmy a to jak ve státní správě, tak v neziskovém i komerčním prostoru. Problematice ohrožených rodin a dětí se věnuje už 20 let. Martin Bušina se také podílí na vytváření nových vzdělávacích kurzů a spolupracuje s dalšími odborníky, kteří se věnují výběru a rozvoji lidí v různých oblastech. Posledních čtyři roky se věnuje převážně supervizní činnosti.