Rodinná konference – Když se sejde rodinná rada

Martina Smutná, Amalthea z.s.

Anotace

Na workshopu se zaměříme na vše, co bude k rodinné mediaci účastníky zajímat. Na základní informace o této metodě, její ideje, hodnoty a principy, na její průběh ve facilitativním stylu mediace. Seznámíme se se základními nástroji a postupy mediátora, standardy jeho práce či hodnoceními úspěšnosti mediace. Popíšeme spolupráci odborníků a institucí v rámci rodinné mediace a místo v systému poskytovaných služeb rodinám s dětmi. Zaměříme se na možné účastníky rodinné mediace, včetně dětí. Budeme diskutovat problematické otázky a sdílet zkušenosti z praxe. Každý z účastníků workshopu nechť si proto připraví jednu otázku, která by ho k rodinné mediaci nejvíce zajímala. Budeme na ni společně hledat odpovědi.

robert

O přednášející

Lenka Holá víc jak dvacet let působí v oblasti psychosociální pomoci, nyní se na Právnické fakultě UP v Olomouci zaměřuje na mimosoudní metody řešení sporů, zejména mediaci. Je zapsaná mediátorka. Mediací se zabývá téměř dvacet let, a to jak teoreticky, tak prakticky. Je autorkou či spoluautorkou několika knih o mediaci. Jako mediátorka se zaměřuje na rodinné, občansko-právní a spotřebitelské konflikty, dříve také na trestní konflikty. Novou oblastí jejího zájmu je mediace ve zdravotnictví. Spoluzakládala centra pro rodinnou mediaci, působí jako lektorka výcviků v mediaci a supervizorka mediačních týmů. Je předsedkyní zkušební komise pro zkoušky mediátora a zkoušky z rodinné mediace podle zákona o mediaci. Organizuje mezinárodní vědecké konference k mediaci. Zabývá se problematikou profesionalizace mediátorů a dalšího rozvoje mediace v ČR.

Kontakt:

www.mediacehola.cz

www.pf.upol.cz

mobil: (+420) 775 63 77 14

e-mail: lenka.hola@mediacehola.cz