Rodinná konference: Když se sejde rodinná rada

 

Rodinná konference: Když se sejde rodinná rada

s podtitulem: Rodina je odborníkem na svůj život, je na čase ji přizvat

Gabriela Pavlíková, koordinátorka rodinných konferencí, Amalthea z.s.

Workshop představí nový přístup v oblasti péče o ohrožené rodiny s dětmi, který vrací rozhodovací pravomoc zpátky rodině a poukazuje na návrat k tradičnímu řešení obtížných situací. Workshop seznámí účastníky s tím, co to je rodinná konference, kdy je vhodné ji rodině nabídnout a pomoci uspořádat, jak probíhá celý proces, jakou roli v něm mají sociální pracovníci OSPOD a další odborníci a jakou nezávislý koordinátor.

Mgr. Gabriela Pavlíková pracuje v organizaci Amalthea z.s. jako koordinátorka rodinných konferencí, mediátorka a facilitátorka případových konferencí. V pilotním projektu rodinných konferencí MPSV působila jako administrátorka pro Pardubický a Královéhradecký kraj, kde metodicky vedla koordinátory rodinných konferencí. Podílela se na tvorbě metodických materiálů tohoto nového přístupu. Dříve pracovala v oblasti sociálních služeb s ohroženými rodinami, s mladými lidmi v Domě na půli cesty a působila jako externí konzultantka na Lince důvěry v Pardubicích. Ve své praxi facilitátorky případových konferencí se zaměřuje na přípravu dětí a jejich zapojování do rozhodovacího procesu.

www.amalthea.cz