Rodinná diagnostika pohledem psychologa

 

Rodinná diagnostika pohledem psychologa

PhDr. Zdeňka Průchová, psycholožka a vedoucí SVP v České Lípě

 Během workshopu se dozvíte o možnostech a mezích rodinné diagnostiky, kterou provádí psycholog. Cílem workshopu je přiblížit účastníkům způsob práce a metody, které může psycholog využít, aby se dokázal lépe zorientovat v rodinných vztazích a rodinné komunikaci. Dozvíte se, jak získává psycholog informace o rodině od jednotlivých členů a především od dětí. Seznámíte se s některými pro rodinnou diagnostiku standardně využívanými diagnostickými nástroji – psychologické dotazníky a testy. Budete si je moct prohlédnout, některé částečně vyzkoušet. Prostor dostanou i metody nestandardizované např. využití kamenů, hraček, kresby. Součástí budou drobné kazuistiky, sloužící k dokreslení představy o možnostech diagnostických metod.

PhDr. Zdeňka Průchová, psycholožka a vedoucí SVP v České Lípě

Vystudovala psychologii na UK v Praze, Pražskou psychoterapeutickou fakultu a sociální pedagogiku na UHK. Absolvovala čtyřletý psychoterapeutický sebezkušenostní výcvik SUR zaměřený na práci se skupinou, dvouletý kurs artereapie a artefiletiky. Od roku 2013 je frekventantkou čtyřletého výcviku v rodinné terapii psychosomatických poruch u MUDr. Chvály a PhDr. Trapkové v Liberci.

Sedm let pracovala jako psycholožka v Pedagogicko-psychologické poradně v České Lípě, kde měla možnost pracovat s dětmi s poruchami učení, nejvíce se zde zaměřovala na poradenskou práci s dětmi s výchovnými a osobnostními problémy, pracovala i s vrstevnickými dětskými skupinami a s třídními kolektivy.  Spolupracuje s různými státními i neziskovými organizacemi zaměřenými na práci s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí, na děti v krizových situacích, na pěstounské rodiny. Věnuje se také vzdělávání rodičů i odborné veřejnosti.

www.svpcl.cz