Psychoterapie a psychologické poradenství

 

Psychoterapie a psychologické poradenství

Mgr. Hana Heindorferová, psycholožka, manželská a rodinná poradkyně – Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, Inspirace – psychoterapeutické a vzdělávací centrum

Ve svém příspěvku představím psychoterapii a psychologické poradenství, ukáži, jak obecně terapie, poradenství probíhá, co vše dokáže a jaké jsou jejich limity. Dále krátce načrtnu nejednotný systém toho, kdo je psychoterapeut, kdo psycholog. V obou profesích může psycholog dělat totéž a nemusí a co je možné od nich očekávat. Zaměřím se také na představení práce Poraden pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, jako sociální služby, která je pro klienty zdarma.

Mgr. Hana Heindorferová vystudovala Filozofickou fakultu, UP Olomouc, obor psychologie. Absolvovala dlouhodobé výcviky: Psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenciální analýze, Terapie partnerského vztahu, Terapeutická práce s traumatem. Aktuálně se účastní Komplexního vzdělávacího programu v rodinné terapii psychosomatických poruch.

Od roku 2008 pracuje v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Liberec jako manželská a rodinná poradkyně, psycholožka pro náhradní rodinnou péči. V letech 1995 až 2014 pracovala jako psycholožka a vedoucí sociální služby v Domově pro osoby se zdravotním postižením Horní Maxov.

www.rpliberec.cz