Případová konference formou SPOLU – PRÁCE (nejen v oblasti péče o ohrožené děti a jejich rodiny)

 

Případová konference formou SPOLU – PRÁCE (nejen v oblasti péče o ohrožené děti a jejich rodiny)

Mgr. Lucie Salačová, metodička a odborná garantka, Rozum a Cit, z.s.

Martina Smutná, vedoucí projektu Vzdělávací služby, průvodkyně rodin, Rozum a Cit, z.s.

Na workshopu chceme účastníkům představit metodu případových konferencí jako užitečnou formu spolu – práce s klientem, jeho rodinou a dalšími přizvanými účastníky. Naše prezentace je založena na našich sedmiletých zkušenostech a kazuistikách, které jsme načerpali během organizování a facilitování více než 250 případových konferencí, během supervizí a vzdělávání dalších zájemců o tuto metodu práce. Vycházíme z respektu ke klientům a z našeho pojetí případových konferencí, které však není jediným možným způsobem, jak případové konference pořádat a vést. Účastníci si budou moci během workshopu vytvořit svůj názor na náš způsob pojetí případových konferencí a ten si jako kamínek zasadit do pestré mozaiky spolupráce s klienty.

 

Mgr. Lucie Salačová, vzděláním sociální pracovnice, v organizaci Rozum a Cit, z.s. pracuje jako metodik, odborný garant, lektor, facilitátor, pracovník týmu asistovaného kontaktu dětí, které vyrůstají v NRP a setkávají se s členy svojí biologické rodiny. Je také lektorkou příprav budoucích náhradních rodičů v programu PRIDE. Druhým jejím oborem je krizová intervence. Mezi témata, která na různých místech lektoruje, patří například Jak lépe porozumět dítěti v NRP, attachment (základní vztahová vazba), facilitační dovednosti, sociálně právní kontext krizové intervence, dítě a krize, kontakt s biologickou rodinou dítěte vyrůstajícího v náhradní rodině. Spolu se svým partnerem vychovává dva syny. Má ráda pravdivé životní příběhy a sílu a krásu, s jakou je lidé dokáží zvládat.

 

Martina Smutná, původní profesí učitelka v MŠ a vychovatelka ve ŠD, v náhradní rodinné péči pracuje 17 let. V organizaci Rozum a Cit, z.s. pracuje jako vedoucí Vzdělávacího projektu, kde organizuje a facilituje případové konference, spolupracuje s pracovišti OSPOD a NNO a zajišťuje odborné lektorování seminářů určené jak pro odborníky v NNO, tak pěstouny, dále doprovází pěstounské rodiny a zároveň vede pobočku v regionu Kutná Hora. Lektoruje téma Jak zorganizovat případovou konferenci a Jemná dotyková terapie. Je maminkou tří dětí a drží se hesla: „raduj se z toho, co máš a netrap se tím, co mít nemůžeš“.

 

www.rozumacit.org