Ohlašovací a oznamovací povinnost pracovníků sociálních profesí v kontextu s povinností mlčenlivosti. Povinnost mlčenlivosti pracovníků pomáhajících profesí a spolupráce s veřejnými institucemi a organizacemi. Právní aspekty spolupráce mezi pomáhajícími profesemi a státními orgány.

 

Ohlašovací a oznamovací povinnost pracovníků sociálních profesí v kontextu s povinností mlčenlivosti. Povinnost mlčenlivosti pracovníků pomáhajících profesí a spolupráce s veřejnými institucemi a organizacemi. Právní aspekty spolupráce mezi pomáhajícími profesemi a státními orgány.

Mgr. Bc. Eva Veltrubská, advokát a zapsaný mediátor se sídlem Pekařská 658, 272 01 Kladno, e-mail: advokat.veltrubska@email.cz, tel.: 724 303 323, 777 312 835

Přednáška bude zaměřena na otázky ohledně zákonem dané povinnosti každého, kdo se dozví o spáchání určitého trestného činu či o úmyslu takový čin spáchat, trestný čin oznámit. Blíže se bude věnovat tomu, jak správně postupovat, jak, komu a kdy vše oznámit, zejména pak jak spolupracovat s dalšími sociálně zaměřenými profesemi při podezření na trestnou činnost. Cílem přednášky je objasnění zákonem daných a vyžadovaných povinností pracovníků sociálních profesí, a to vše v kontextu zachování klientovy důvěry, a aniž by došlo k nezákonnému porušení mlčenlivosti. Téma mlčenlivosti a rozsah mlčenlivosti vůči klientům v souvislosti se spoluprací jednotlivých sociálně orientovaných profesí, míra spolupráce a povinnosti vůči státním orgánům, způsob předávání informací. Právo na ochranu soukromí a osobnosti jednotlivce v souvislosti s poskytováním komplexních prorodinných služeb.

Mgr.Bc. Eva Veltrubská je advokátka a zapsaná mediátorka. Vystudovala sociálně- ekonomickou fakultu na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, poté Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v oboru právo a právní věda.

V oblasti advokacie a poskytování právních služeb působí od roku 2007, kdy dříve pracovala ve významných advokátních kancelářích. Od roku 2011 vykonává praxi samostatného advokáta. V oblasti práva se zaměřuje na právo občanské i trestní, kdy klientům poskytuje kompletní poradenství zejména v oblasti rodinného práva, zastupuje klienty před soudy a poskytuje poradenství v právní a sociálně právní oblasti. Je zapsanou mediátorkou, mediaci se věnuje dlouhodobě, jakožto vhodné formě mimosoudního řešení sporů. Je členkou advokátní komory a Unie obhájců ČR.

www.advokatkladno.cz