Náplň práce pracovníků sociálně-právní ochrany dětí, její možnosti a limity

 

Náplň práce pracovníků sociálně-právní ochrany dětí, její možnosti a limity

Dagmar Dvořáčková, vedoucí oddělení sociální prevence, Městský úřad Nové Město nad Metují

Pracovní náplň pracovníků sociálně-právní ochrany dětí, povinnosti vyplývající se zákona o sociálně-právní ochraně dětí, vyhodnocení situace ohroženého dítěte a individuální plán jeho ochrany, realizace případových konferencí jako nástroje pomoci dítěti a jeho rodině, spolupráce s návaznými službami, supervize v sociálně-právní ochraně dětí.

Dagmar Dvořáčková

V oblasti sociální práce pracuji 25 let. Dříve jako vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí na Okresním úřadě v Náchodě. Od roku 2003 jako vedoucí oddělení sociální prevence a manažerka prevence kriminality na Městském úřadě v Novém Městě nad Metují.

www.novemestonm.cz