Možnosti a limity práce opatrovnických soudců

 

Možnosti a limity práce opatrovnických soudců

Mgr. Jana Zapletalová Koláčková, akademická pracovnice Justiční akademie

Příspěvek se zaměří na představení práce tzv. opatrovnického soudce, od jejích současných limitů a rezerv po možnosti zlepšení, které spočívají především v prohloubení spolupráce s ostatními profesemi.

Mgr. Jana Zapletalová Koláčková vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Dlouhodobě se zabývá problematikou lidských práv. Dva roky pracovala na Nejvyšším správním soudě, nejprve jako asistentka soudce Vojtěcha Šimíčka, poté jako poradkyně v analytickém oddělení. Od roku 2011 působí jako akademická pracovnice v Justiční akademii v Kroměříži, je zodpovědná za vzdělávání soudců a státních zástupců v oblasti lidských práv a ústavního práva, nově se zabývá také vzděláváním opatrovnických soudců.

www.jacz.cz