KAM S NIMI? Jak vypadá bezpečný přístav, odkud se dá vyplout do pohody i nepohody.

 

KAM S NIMI? Jak vypadá bezpečný přístav, odkud se dá vyplout do pohody i nepohody.

PhDr. Božena Lányová

 

Jaká jsou naše témata: Péče v DDÚ je systém s důrazem na vztah. Nastartování změn v chování dítěte se daří nejlépe po dobrém. Příběh rodiny a rodinný kontext je klíč k porozumění dítěti. Individuální a frontální přístup se v činnostech doplňují. Dobrovolné pobyty a ambulance v DDÚ a obdobná preventivní péče v SVP. Důraz na spolupráci s rodiči a na jejich výsostné postavení se zodpovědností. Spolupráce s OSPOD, soudy, školami.

Budeme se bavit o tom, jak se s každým dítětem vydáváme na „dobrodružnou výpravu“, jak je většina dětí statečných a skvělých, že dočasně zvládnou pobyt bez rodičů a co si za to mohou odnést pro návrat do rodiny, či do života. Anebo byste si také troufli na nějakou sebezkušenost?

PhDr. Božena Lányová

Klinický psycholog a rodinný terapeut, speciální pedagog a supervizor ČIS.

V minulosti praxe soudní znalkyně a lektorování sebezkušenostních výcviků SUR, dlouholetá ředitelka diagnostického ústavu v Liberci.

Aktuálně praxe psycholožky v DDÚ a v rodinné poradně, supervizní a lektorská činnost.

www.ddu-liberec.cz