Jak vypadá asistované setkání dítěte s rodičem

 

Jak vypadá asistované setkání dítěte s rodičem

Mgr. Eva Písecká, rodinný poradce, Arcidiecézní charita Praha – Poradna Magdala

 Workshop „Jak vypadá asistované setkání dítěte s rodičem,“ je o předání zkušeností práce s uživatelem služby Asistovaná setkání dítěte s rodičem.

Asistovaná setkávání dítěte s rodičem jsou určena pro rodiče, kteří jsou k setkání s dítětem oprávněni, jejich kontakt byl přerušen z vážného důvodu na několik týdnů, měsíců či let. V zájmu zdravého vývoje dítěte je třeba tento jedinečný a nenahraditelný vztah opět navázat a bezpečně obnovit.

Seznámím posluchače s jednotlivými fázemi služby, s druhy rolí účastníků služby, s vytvořením prostředí pro asistované setkání, s nastavením pravidel setkání, se spoluprací s pracovníky oddělené sociálně-právní ochrany dětí, se soudy a s vytvořením neutrálního postoje pracovníků poradny vůči rodičům.

Mgr. Eva Písecká, speciální pedagožka – etopedka s úplným psychoterapeutickým vzděláním v daseinsanalytickém směru.

Přehled praxe

ADCH Praha, Poradna Magdala, speciální pedagog – etoped, psychoterapeutické a socioterapeutické poradenství, pořádání seminářů pro rodiče, práce s rodinou, pomoc při řešení konfliktů mezi rodiči – Podporovaná komunikace

OSVČ – psychoterapeutické poradenství,  relaxační techniky, práce s rodinou, s párem, s jednotlivcem, se skupinou, socioterapie v německy mluvících zemích zaměřená na seniory trpícími demencí a jejich rodinné příslušníky.

http://praha.charita.cz/sluzby/magdala/