Gestalt terapie při setkání s dítětem a rodiči

 

Gestalt terapie při setkání s dítětem a rodiči

Mgr. Alena Vávrová, psycholožka a Gestalt terapeutka v soukromé praxi, trenérka v Institutu pro výcvik v Gestalt terapii

Během workshopu představím základní principy Gestalt terapie při práci s dětmi a rodiči, tak, jak je mi nejbližší, a  to na přímém zážitku s projektivní technikou. Gestalt terapie se opírá o přímou zkušenost, experimentování a dialog s důrazem na přítomný prožitek, což se snažím vnášet jak do setkání s rodiči, tak dětmi. Pomáhají mi v tom různé hravé, imaginativní a projektivní postupy, které přenesou rodiče i děti blíže k emocím a tělesným vjemům, blíže k tomu, co skutečně potřebují v dané situaci. Zároveň umožní zvýšit pocit bezpečí ve složité situaci pro rodinu, snížit pocity viny a studu, které často rodiče provázejí. Workshop nabídne letmou ochutnávku některého z postupů tak, aby mohl mít účastník bližší představu o běžné praxi Gestalt terapeutky v kontaktu s dětmi a rodiči.

Mgr. Alena Vávrová je psycholožka a psychoterapeutka pro děti a dospělé, trenérka v Institutu pro výcvik v Gestalt terapii v Praze, dlouhá léta se orientovala na práci s dětmi z rodin se závislostí, vedla skupinovou a individuální terapii dětí a dospělých, v současnosti má soukromou praxi pro děti a rodiče v Praze, věnuje se vzdělávání dětských terapeutů, organizuje Postgraduální výcvik v GT pro dětské terapeuty. V ČR a na Slovensku se stala propagátorkou a lektorkou práce s terapeutickým pískovištěm – tzv. Sandplaying.

www.detsky-psycholog.cz