Cochemská praxe v našich podmínkách?

 

Cochemská praxe – spolupráce odborníků v zájmu dítěte

prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc., odborník na rodinné právo, exděkanka Právnické fakulty UP v Olomouci

Cochemská praxe v našich podmínkách? Asi je třeba přehodnotit navyklé stereotypy našeho myšlení….Potřebujeme zásadní změny právní úpravy nebo jenom  našeho přístupu k řešení problému? Cochemská praxe je zahraniční koncept spolupráce soudů s dalšími zainteresovanými odborníky (psychology, sociálními pracovníky, specializovanými advokáty, aj.), jejíž cílem je rozhodnout o osudu dítěte co nejdříve a zejména na základě dohody rodičů, která bude v zájmu dítěte.