Alternativní přístup neziskové organizace k TAS a SAS práci

 

Alternativní přístup neziskové organizace k TAS a SAS práci

Václav Kučera, ředitel pobočky Praha, Programy sociální integrace, Člověk v tísni o.p.s.

Vysvětlivky: TAS = terénní asistenční služba, SAS = sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

V pražské pobočce ČVT pracujeme s lidmi všech věkových kategorií. Cílem naší práce je pomoci mladým lidem získat úplné resp. odborné vzdělání a zvýšit šance lidí na trhu práce. K tomuto cíli je nutná spolupráce rodin dětí.

Řadu let hledáme vhodnou cestu, jak pomoci potřebným rodinám a dětem.  Došli jsme k modelu, který kombinuje registrované sociální služby se službami vzdělávacími, s kariérním poradenstvím, případně pracovním poradenstvím.

Interaktivní přednáška přiblíží naše zkušenosti a způsoby sociální práce v rodinách a pojmenuje výhody i nevýhody zvoleného přístupu. Obsahem budou následující okruhy: východiska práce, cíle a předpoklady, potřeba specifického přístupu, aktivizační role registrovaných sociálních služeb, vzdělávací služby a dobrovolnictví, doprovodné služby, výhody a nevýhody uvoleného přístupu.

Václav Kučera

Knihkupec, státní úředník, sociální pracovník, ředitel pobočky Člověka v tísni.

Baví mne práce s lidmi, hledání nových cest a řešení, logika, věcnost.

Nebaví mne dlouhé porady, řeči o ničem.

 

www.clovekvtisni.cz/praha

www.facebook.com/cvtpraha/