Konference

KONFERENCE ZA DVEŘMI

První konference o tom, co se děje ZA DVEŘMI podpůrných služeb při pomoci rodinám a dětem.

28. - 29. 11. 2016

Pojďte  se s námi podívat se do míst, kam běžně nevstupujeme a klást otázky, které nás zajímají a jsou pro naši práci důležité.

Proč se vydat ZA DVEŘE?

Sdílejte, co je podstatou naší odborné práce, co se děje v našich službách, za našimi dveřmi.

Seznamte se s odborníky prorodinných služeb i profesionály v oblasti pomoci rodinám a dětem.

Poznejte práci kolegů a rozvíjejte možnosti poskytované pomoci.

Všichni ve svých profesích pomáháme rodinám a dětem v závažných životních situacích. Vzájemně navazujeme na práci jiných služeb, klienty si předáváme, spoléháme na pomoc dalších složek podpůrného systému. Zároveň práci těch druhých často neznáme. Například sociální pracovník netuší, co přesně se děje při rodinné terapii, kam klienta poslal, nebo naopak psycholog neví, jak vypadá taková terénní návštěva v sociální práci. Podobně může být pro soudce zajímavé poznat, jak přesně probíhá asistovaný kontakt/předávání realizovaný konkrétní organizací. Máme samozřejmě představu o tom, co kdo dělá, ale přesný průběh, možnosti a limity zůstávají často tajemstvím.

Co můžete ZA DVEŘMI očekávat?

  • 5 přednášek
  • 15 workshopů
  • 20 vystupujících
  • 130 kolegyň a kolegů
  • Program zaměřený na získání vhledu do práce druhých kolegů a možností jednotlivých metod.
  • Diskuse s odborníky z praxe nad otázkami, které vás zajímají.
  • Volný prostor pro setkání, seznamování a sídlení.

Pro koho ZA DVEŘMI je?

ZA DVEŘMI je konference určená odborníkům pracujícím v oblasti prorodinných služeb a pomoci rodinám a dětem – sociálním pracovníkům, terapeutům, psychologům, soudcům, policistům, psychiatrům a rovněž všem zájemcům o tuto problematiku.

za_dvermi_thumbnail

Přednášky a workshopy

Heindorferová120x120

Psychoterapie a psychologické poradenství

Mgr. Hana Heindorferová

Psycholožka, manželská a rodinná poradkyně.

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Liberec a Inspirace – psychoterapeutické a vzdělávací centrum.

alena_web_120x120

Gestalt terapie při setkání s dítětem a rodiči

Mgr. Alena Vávrová

Psycholožka a Gestalt terapeutka v soukromé praxi, trenérka v Institutu pro výcvik v Gestalt terapii.

lanyova120x120

KAM S NIMI? Jak vypadá bezpečný přístav, odkud se dá vyplout do pohody i nepohody.

PhDr. Božena Lányová, Klinický psycholog a rodinný terapeut, speciální pedagog a supervizor ČIS, dlouholetá ředitelka DDÚ v Liberci.

Dětský diagnostický ústav a SVP Liberec

veltrubska120x120

Ohlašovací a oznamovací povinnost pracovníků sociálních profesí v kontextu s povinností mlčenlivosti.

Mgr. Bc. Eva Veltrubská, advokátka a zapsaná mediátorka.

Advokátní kancelář Veltrubská

thorova

Poruchy autistického spektra od dětství po dospělost a náročnost diagnostických postupů v kontextu vývojové trajektorie

PhDr. Kateřina Thorová, PhD., psycholožka a metodická ředitelka, NAUTIS, Národní ústav pro autismus, z.ú.

dvorackova

Náplň práce pracovníků sociálně-právní ochrany dětí, její možnosti a limity

Dagmar Dvořáčková, vedoucí oddělení sociální prevence

Městský úřad Nové Město nad Metují

vaclav kucera

Alternativní přístup neziskové organizace k TAS a SAS práci

Václav Kučera, ředitel pobočky Praha, Programy sociální integrace

Člověk v tísni o.p.s.

dagmar_zezulova

Naše zkušenosti s provázením pěstounských rodin

MUDr. Dagmar Zezulová, Pavla Bažantová

Děti patří domů, z.s.

lenka hola 120x120

Rodinná mediace pod pokličkou aneb Otevřeně o věcech důvěrných

doc. PhDr. Lenka Holá, Ph.D. Zapsaná mediátorka

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

pruchova

Rodinná diagnostika pohledem psychologa

PhDr. Zdeňka Průchová

Psycholožka a vedoucí SVP.

Středisko výchovné péče Česká Lípa

zdenek macek

Rodina – systém s mnoha zdroji

Mgr. Zdeněk Macek, psychoterapeut

GI – konzultace a vzdělávání

kamila kudlvasrová

Cestou hry a příběhu aneb narativní a kreativní přístup v práci s dětmi

Mgr. Kamila Kudlvasrová lektorka, terapeutka, krizová interventka, etopedka

Velký vůz Sever – poradenské a vzdělávací centrum, z.ú.

Foto - Lucie Salačová

Případová konference formou SPOLU–PRÁCE

Mgr. Lucie Salačová – metodička a odborná garantka & Martina Smutná – vedoucí projektu Vzdělávací služby, průvodkyně rodin

Rozum a Cit, z.s.

Pavlikova

Rodinná konference: Když se sejde rodinná rada

Gabriela Pavlíková – koordinátorka rodinných konferencí

Amalthea z.s.

Illichova

Trojdohoda – efektivní nástroj práce s ohroženým dítětem

Bc. Barbora Illichová, vedoucí Domu Přemysla Pittra pro děti

Dům tří přání z.ú.

kolackova_zapl

Možnosti a limity práce opatrovnických soudců

Mgr. Jana Zapletalová Koláčková, akademická pracovnice Justiční akademie

pisecka

Jak vypadá asistované setkání dítěte s rodičem

Mgr. Eva Písecká

Poradna Magdala, Arcidiecézní charita Praha.

hrusakova

Cochemská praxe – spolupráce odborníků v zájmu dítěte

Prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc., odborník na rodinné právo, exděkanka Právnické fakulty UP v Olomouci.

Organizační informace

Termín

pondělí 28. listopadu od 13:00 do 16:30

úterý 29. listopadu od 9:00 do 16:30

Místo konání

Komunitní centrum matky Terezy, Praha – Háje

U Modré školy 2337/1

149 00 Praha 11 – Háje

Cena

2 400 Kč individuální účastník.

2 000 Kč při účasti 3 a více osob z jedné organizace a platbě do 30.7.2016

Cena zahrnuje účastnický poplatek, drobné občerstvení a potvrzení o účasti.

Těšíme se na Vaši účast!

Doplňující informace a odpovědi na časté otázky

Je konference akreditována?

Konferenci nelze akreditovat.

Je možné započítat si účast na konferenci do dalšího vzdělávání?

Sociální pracovníci, kteří se řídí Zákonem o sociálních službách (108/2006 Sb.), mají možnost započítat si 7 hodin konference do tzv. povinného vzdělávání dle Zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. – §111 odstavec 2: „Formy dalšího vzdělávání jsou písmeno: e) účast na konferencích“ a odstavec 6: „Dalším vzděláváním podle odstavce 2 písm. e) se rozumí akce odborného charakteru v maximálním rozsahu 8 hodin ročně, jejíž program se týká oboru činnosti sociálního pracovníka.“ Účastnící obdrží potvrzení o absolvování konference.

Pracovníci SPOD, kteří se z hlediska povinného vzdělávání řídí standardy kvality (vyhláška č. 473/2012 Sb.), kdy standard 6c říká, že „Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje průběžné vzdělávání zaměstnanců zařazených v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany v rozsahu minimálně 6 pracovních dnů za kalendářní rok, a to formou účasti zaměstnanců zařazených v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany na vzdělávacích kurzech akreditovaných Ministerstvem práce a sociálních věcí. Vzdělávání zaměstnanců zařazených v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany vychází z individuálních plánů dalšího vzdělávání a je zaměřeno na rozšíření odborné kvalifikace.“, nemají možnost započítat si konferenci do povinného vzdělávání. Zároveň není možné účast na konferenci hradit ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče, potažmo z dotace obcím s rozšířenou působností na výkon SPOD.

Pro ty přihlášené, kteří pracují v jiném systému zadavatele než je MPSV, se vykazování účasti na konferenci řídí jejich vlastními pravidly.

Hotely v dosahu místa konání konference

HOTEL GLOBUS

Gregorova 2115/10, 148 00 Praha 4

http://www.hotel-globus.cz/cs/

Hotel ILF

Budějovická 15/743, 140 00, Praha 4 – Michle

http://www.hotel-ilf.cz/

Hotel Chodov

Mírového hnutí 2137/7, 149 00 Praha 11

http://www.hotelchodov.cz/