Kartičkový test

Datum / čas Název kurzu a místo konání Pozn.
24.11.
9:00 - 16:30
Cesta hrdiny - úvod do přechodových rituálů Štefan Schwarz,
MPSV, Praha
15.9. - 16.6.
9:00 - 16:30
Komplexní výcvik krizové intervence se zaměřením na děti a mládež Filip Hajna,
Martina Dohnalová,
MPSV, Praha
14.9. - 30.6.
9:00 - 16:30
Komplexní výcvik krizové intervence se zaměřením na děti a mládež, 160 h. Filip Hajna,
Martina Dohnalová,
MPSV, Praha
18.2. - 14.1.
9:00 - 16:30
Komplexní výcvik krizové intervence se zaměřením na děti a mládež, 160 h. (ZAHÁJEN) Filip Hajna,
Martina Dohnalová,
MPSV, Praha
20.11.
9:00 - 16:30
Metoda Kniha Života – využití ve skupinové práci s dětmi Michal Sirka,
MPSV, Praha
9.10.
9:00 - 16:30
Moderní techniky v sociálních službách: práce se škálou Michal Sirka
MPSV, Praha
5.10.
9:00 - 16:30
Myšlenkové mapy - kreativní nástroj v sociální práci Petr Fulier
MPSV, Praha
12.10.
9:00 - 16:30
NOVÝ KURZ: Dechová a relaxační cvičení pro uvolnění emočního napětí Z. Průchová, MPSV, MŠMT Praha
19.6.
9:00 - 16:30
NOVÝ KURZ: Doprovázení v čase truchlení - úvod do tématu Soňa Škvareninová
MPSV, Praha
16.11.
9:00 - 16:30
NOVÝ KURZ: Hranice a konflikt v pomáhajících profesích Štefan Schwarc,
MPSV, Praha
30.11. - 1.12.
8:30 - 16:00
NOVÝ ONLINE KURZ: Chatová krizová intervence Lenka Ottová,
MPSV, online
12.12.
8:30 - 16:00
NOVÝ ONLINE KURZ: Doprovázení v čase umírání - úvod do tématu Sona Skvareninova,
MPSV, online
14.9.
8:30 - 16:00
ONLINE KURZ: Individuální provázení dítěte metodou Kniha Života Kamila Kudlvasrová, MPSV, MSMT, online
6.11.
8:30 - 16:00
ONLINE KURZ: Kontakt dítěte žijícího v náhradní rodině/ústavu s biologickou rodinou Zdeňka Svobodová, MPSV online
30.10. - 31.10.
8:30 - 16:00
ONLINE KURZ: Problematika příbuzenské pěstounské péče Zdeňka Svobodová, MPSV,online
7.6.
8:30 - 16:00
ONLINE KURZ: Sebepoškozování u dětí a mladistvých Lenka Ottová, MPSV, online
26.10.
8:30 - 16:00
ONLINE KURZ: Sebepoškozování u dětí a mladistvých Lenka Ottová, MPSV, online
4.12.
8:30 - 16:00
ONLINE KURZ: Sebepoškozování u dětí a mladistvých Lenka Ottová, MPSV, online
9.8.
8:30 - 16:00
ONLINE KURZ: Sebepoškozování u dětí a mladistvých Lenka Ottová, MPSV, online
13.9.
8:30 - 16:00
ONLINE KURZ: Úvod do sebevražedného chování u dětí a mládeže Lenka Ottová, MPSV, online
17.11.
8:30 - 16:00
ONLINE KURZ: Úvod do sebevražedného chování u dětí a mládeže Lenka Ottová, MPSV, online
4.12.
8:30 - 16:00
ONLINE KURZ: Úvod do tématu domácího násilí Michal Sirka,
MPSV, online
9.10. - 24.10.
8:30 - 16:00
ONLINE KURZ: Využití krizové intervence v sociální práci Zdeňka Svobodová,
MPSV, online
21.9.
8:30 - 16:00
ONLINE KURZ: Základy práce se vztekem u dětí a dospívajících Petr Fulier
MPSV, online
23.8.
8:30 - 16:00
ONLINE KURZ: Základy vedení rozhovoru s dítětem Petr Fulier
MPSV, online
14.12.
8:30 - 16:00
ONLINE KURZ: Základy vedení rozhovoru s dítětem Petr Fulier
MPSV, online
3.11.
9:00 - 16:30
Úvod do tématu – smrt, umírání, truchlení a dítě Martina Dohnalová
MPSV, Praha
17.4. - 27.6.
9:00 - 16:30
Výcvik v komunikaci s dětským klientem - metodika Child in Focus Zdeňka Svobodová,
MPSV, MV, Praha
15.11. - 19.1.
9:00 - 16:30
Využití facilitace v sociální práci, 32 hod. Miroslav Šramota
MPSV, MV, Praha
17.5. - 25.10.
9:00 - 16:30
Využití facilitace v sociální práci, 32h. Miroslav Šramota
MPSV, MV, Praha
22.6.
9:00 - 16:30
Základy práce se vztekem u dětí a dospívajících Petr Fulier
MPSV, Praha
17.10. - 18.10.
9:00 - 16:30
Závislost na sociálních sítích, počítačových hrách, pornografii a jiné nelátkové závislosti Petr Fulier
MPSV, Praha
25.9. - 26.9.
9:00 - 16:30
Zvládání náročných situací v komunikaci Michal Sirka
MPSV, Praha
8.6. - 9.6.
9:00 - 16:30
Zvládání náročných situací v komunikaci Petr Fulier
MPSV, Praha
23.6.
9:00 - 16:30
Zvládání stresu a zásady psychohygieny Petr Fulier
MPSV, Praha
22.11.
9:00 - 16:30
Zvládání stresu a zásady psychohygieny Petr Fulier
MPSV, Praha