Projekt Connection – vzdělávání pracovníků sociálních služeb

Connection – vzdělávání pracovníků sociálních služeb

Souhrnné informace o realizaci projektu Connection CZ.1.04/3.1.03/A7.00035

Projekt Connection probíhal v průběhu 21 měsíců (od 1. 10. 2013 do 30. 6. 2015) v deseti krajích České republiky. V souladu s projektovou žádostí v krajích realizoval 5 druhů vzdělávacích kurzů akreditovaných MPSV ČR za účelem tzv. dalšího vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách v návaznosti na požadavky §§ 111 a 116 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen ZSS).   Celkem proběhlo v projektu   133 kurzů, z toho v Ústeckém 21, Středočeském a Plzeňském 16, Olomouckém 14, Jihomoravském 13, Libereckém 12, Jihočeském 11, Karlovarském 11, Pardubickém 10, Zlínském 10.

 

Popis projektu:

Projekt Connection si kladl  za cíl podpořit tu část sociálních služeb, které se svýmzaměřením podílejí na transformaci systému péče o ohrožené děti. Novela zákona, zvýšení počtu pěstounů, touha vracet děti zpět domů se netýká jen orgánů sociálně-právní ochrany dětí či služeb v oblasti NRP, ale sociální služby v ní hrají velikou úlohu. Kvalitní práce s rizikovými rodinami, prevence odbírání dětí, posilování rodičovských kompetencí a krizová intervence jako sociální služba stojí na samém začátku jakýchkoliv změn a snahy změnit systém péče v ČR. Z tohoto důvodu se náš projekt jmenuje Connection – spojení, propojení.

 

Realizované kurzy:

název kurzu číslo akreditace
Základy vedení rozhovoru s dítětem MPSV 2012/1274-PC/SP
Kontakt dítěte žijícího v náhradní rodině/ústavu s biologickou rodinou MPSV 2012/0033-PC/SP
Základy krizové intervence pro sociální pracovníky MPSV 2012/0034-PC/SP
Problematika přechodu dítěte z biologické rodiny do ústavní péče MPSV 2012/0032-PC/SP
Základy facilitace MPSV 2012/1275-PC/SP
kraj: UL LB KV PZ PC OL JM ZL
počet kurzů 20 12 12 16 11 16 10 14 13 9

Počet uskutečněných kurzů celkem: 133

Počet úspěšných účastníků: 1 326

Kurzů se zúčastnilo 185 organizací

Během projektu jsme vydali 6 odborných článků

 

Udržitelnost projektu:

Protože předpokládáme, že zájem o kurzy realizované v průběhu projektu, bude ze strany odborné veřejnosti trvat, chceme po určitých inovacích kurzů přistoupit k jejich realizaci buď bezplatně na základě dalších grantů nebo za úplatu hrazenou zaměstnavateli nebo přímo pracovníky sociálních služeb. Akreditace klíčových aktivit platí, jsou tedy využitelné i v následujícím období po ukončen projektu.

Konstatujeme tedy, že cíle projektu – i jeho účel

jsme splnili.