Zdeňka Průchová

Psycholožka a psychoterapeutka

Ve Velkém voze Sever školím

  • Základy vedení rozhovoru s dítětem
  • Kontakt dítěte žijícího v NRP s biologickou rodinou
  • Efektivní komunikace a rodinná diagnostika pro pracovníky sociálně-právní ochrany
  • Semináře pro pěstouny

Moje vzdělání

Vystudovala jsem sociální pedagogiku na VŠ pedagogické v Hradci králové a jednooborovou psychologii na FF UK v Praze. Absolvovala jsem sebezkušenostní výcvik ve skupinové a komunitní terapii SUR a dvouletý akreditovaný kurz v arteterapii a artefiletice. Od roku 2013 jsem ve výcviku zaměřeném na rodinnou terapii psychosomatických poruch (Chvála, Trapková).

Kde jsem získala zkušenosti

Pracuji jako psycholožka v Pedagogicko psychologické poradně v České Lípě, kde se zaměřuji na děti a dospívající s výchovnými a osobnostními problémy. Spolupracovala jsem s orgány sociálně-právní ochrany dětí (dětské podpůrné skupiny), s úřadem práce (rozvojové skupiny pro dospívající), s poradnou pro náhradní rodinnou péči (rodičovské skupiny, skupiny pro dospívající z dětských domovů).

Co mě v mé práci inspiruje

Hravost a kreativita dětí, odvaha ke změně a humor dospělých, samoúzdravný potenciál rodin a pestrost pohledů ve skupině

Co mi dělá radost v životě

Milá setkání, malování, cvičení, cestování, knížky, filmy, divadlo…