Veronika Lošťáková

Psychoterapeutka, psycholožka a facilitátorka

Ve Velkém voze Sever školím

 • Základy vedení rozhovoru s dítětem
 • Základy facilitace
 • Problematika přechodu dítěte z rodiny do ústavu
 • Kontakt dítěte žijícího v NRP s biologickou rodinou
 • Vedení a řízení třídy
 • Zvládání problematických situací pro pedagogy
 • Prevence a řešení šikany
 • výcvik Efektivní komunikace a rodinná diagnostika pro pracovníky sociálně-právní ochrany
 • Zdravé klima ve výchovné skupině
 • semináře pro pěstouny

Moje vzdělání

Vystudovala jsem psychologii na Filozofické fakultě UP v Olomouci a profesionalizovala svou práci díky dlouhodobému výcviku Umění terapie v systemickém přístupu. Absolvovala jsem řadu dalších kurzů a výcviků z oblasti práce s traumatem, facilitace nebo kreativních metod práce s klienty.

Kde jsem získala zkušenosti

Moje cesta růstu se vždy týkala práce s dětmi a jejich rodinami. Nejprve coby školní psycholog a psycholog v dětském domově. V oblasti péče o děti v krizi jsem zůstala a pokračovala podporou náhradních rodin (výcvikem budoucích pěstounů, poradenstvím, terénní prací v rodinách). Později jsem byla obohacena příležitostí pomáhat rodinám ohroženým odebráním dětí z rodiny a spoluprací s orgány sociálně-právní ochrany. Kromě rodinného poradenství a terapie je pro mě dobrodružstvím facilitace případových konferencí, metodické supervize pracovníkům sociálně-právní ochrany a neustálé setkávání se s účastníky našich kurzů, kteří přináší cennou inspiraci. Hranice možností mi posunulo pořádání akcí zážitkové pedagogiky a učení se od kolegů – lektorů.

Co mě v mé práci inspiruje

Odvaha klientů dostat se ze dna, odvaha pracovníků znovu a znovu se pouštět do řešení lidských příběhů. Mám radost z učitelů a sociálních pracovníků, kteří přinášejí nové přístupy a mění tak zaběhaný, zrezivělý řád.

Co mi dělá radost v životě

Toulání po horách a lesích, poznávání různých kultur, blízkost blízkých lidí…

Jak jsem své zkušenosti ještě zúročila (čeho jsem autorkou)

Autorství a spoluautorství příruček:

 • Základy facilitace, Velký vůz Sever
 • Základy krizové intervence pro sociální pracovníky, Velký vůz Sever
 • Vedení rozhovoru s dítětem, Velký vůz Sever
 • Vztahový labyrint v náhradní rodině, Rozum a Cit
 • Prarodič pěstounem, Rozum a Cit
 • metodiky Kontaktu dítěte s biologickou rodinou, Velký vůz Sever
 • metodik v pedagogické oblasti (Prevence a řešení šikany, Zvládání problematických situací, aj.), Velký vůz Sever
 • odborných článků periodik v tématech náhradní rodinné péče

Spolutvorba programů seberozvojových akcí:

 • Výcvik instruktorů zážitkové pedagogiky KVIK, Velký vůz
 • Týdenní pobytové zážitkové akce pro dospívající z náhradních rodin, Rozum a Cit
 • Další worshopy na témata sociálních a komunikačních dovedností, seberozvoje, aj

Přednášením na tuzemských a zahraničních konferencích (Dítě v terapii, Rodina očima dítěte, Klinicko-psychologické dny, IFCO Sophia, aj.)