Pavel Kalpakcis

Psychoterapeut a speciální pedagog

Ve Velkém voze Sever školím

  • Základy vedení rozhovoru s dítětem
  • Základy krizové intervence pro sociální pracovníky
  • Vedení a řízení třídy
  • Problematické situace ve škole
  • Prevence a řešení šikany

Moje vzdělání

Vystudoval jsem speciální pedagogiku, obor etopedie na Technické univerzitě v Liberci. Dále jsem rozšířil své profesní zaměření Pražskou psychoterapeutickou fakultou. Absolvoval jsem sebezkušenostní výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii SUR.

Kde jsem získal zkušenosti

Pracuji jako speciální pedagog v ZŠ Malá Skála, kde mimo jiné působím jako preventista sociálně patologických jevů. Poskytuji psychoterapii v Terapeutické komunitě pro drogově závislé v Nové Vsi a také v rámci své soukromé psychoterapeutické a speciálně pedagogické praxe. Několik let se zabývám tématy těžkých životních situacích a snažím se lidi pozitivně inspirovat na svých veřejných přednáškách. Zkušenosti jsem získal díky pracovním příležitostem v ústavu sociální péče, v oblasti krizové intervence, poradenstvím rodičům dětí s výchovnými a výukovými problémy.

Co mě v mé práci inspiruje

Praktické předávání zkušeností a ověřených technik, při práci s dětmi a klienty v psychoterapeutickém procesu. Důležité jsou pro mě také podněty a osobní prožitky od těch, se kterými se v praxi setkávám.

Co mi dělá radost v životě

Setkání s druhými, stejně naladěnými lidmi. Příroda a kouzlo vlastního bytí, objevování a prožívání hloubky života.